Lĩnh vực Công nghệ thông tin Lĩnh vực Công nghệ thông tin

Khảo sát phục vụ cập nhật Kiến trúc Chính quyền điện tử tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, phiên bản 2.0

Tải dưới đây

1. Công văn

2. Phiếu khảo sát