Lĩnh vực Công nghệ thông tin Lĩnh vực Công nghệ thông tin

Công văn gửi các đơn vị lấy ý kiến góp ý về Kế hoạch Ứng dụng CNTT trong hoạt động của CQNN, phát triển Chính phủ số/Chính quyền số và bảo đảm ATTT mạng tỉnh BR-VT giai đoạn 2021-2025

Tải dưới đây

- Dự thảo Ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước, phát triển Chính phủ số/Chính quyền số và bảo đảm an toàn thông tin mạng tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu giai đoạn 2021-2025

- Dự thảo danh mục các đề án, dự án, nhiệm vụ trọng tâm giai đoạn năm 2021-2025

- Dự thảo Quyết định Phê duyệt Kế hoạch Ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước, phát triển Chính phủ số/Chính quyền số và bảo đảm an toàn thông tin mạng tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu giai đoạn 2021-2025