Bưu chính viễn thông Bưu chính viễn thông

Bưu điện Bà Rịa-Vũng Tàu triển khai nhiệm vụ năm 2021

   Chiều ngày  08/01/2021  Bưu điện Bà Rịa-Vũng Tàu tổ chức Hội nghị triển khai nhiệm vụ năm 2021.  Dự Hội nghị có Ông Đinh Như Hạnh, Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty BĐVN ; Bà Lương Thị Lệ Hằng, Bí thư Đảng ủy Khối Cơ quan và Danh nghiệp tỉnh; Ông Lê Văn Lâm, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền Thông, cùng đại diện lãnh đạo các Sở, ngành của tỉnh, lãnh đạo Công đoàn  Tổng Công ty BĐVN…

   Năm 2020, dù bị ảnh hưởng khá nhiều do dịch bệnh toàn cầu Covid -19 Bưu điện tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đã không ngừng nỗ lực phát triển, tạo bước đột phá trong việc phát triển các dịch vụ, chuẩn hóa việc tham gia cung cấp giải pháp cho thương mại điện tử, khai thác tối đa tiềm năng thế mạnh của mạng lưới trong việc tổ chức cung cấp dịch vụ đã triển khai nhiều giải pháp thúc đẩy kinh doanh, phấn đấu hoàn thành xuất sắc kế hoạch Tổng Công ty BĐVN giao, ra mắt nhiều dịch vụ mới đáp ứng nhu cầu của khách hàng.

   Hiện nay, tổng số điểm phục vụ hiện có 161 điểm trong đó 01 Bưu cục loại 1; 07 Bưu cục loại 2; 32 Bưu cục loại 3; 11 Bưu cục TMĐT, HCC, KHL và Hệ 1; 26 điểm BĐ- VHX; 09 Đại lý Bưu điện; 34 thùng thư công cộng và 10 Bưu cụ cphát; Toàn tỉnh có 195 tuyến phát trong đó có 48 tuyến phát trung tâm và 141 tuyến phát xã và các tuyến phát Khu công nghiệp, tần suất phát từ 1-3 lần/ ngày số điểm phát bình quân từ 82-125 điểm/ngày.

   Tổng doanh thu đạt  233,3 tỷ đồng, đạt 107,5 % kế hoạch, trong đó, doanh thu tính lương 107,2 tỷ  đạt 116 % so với cùng kỳ năm 2019; Nộp ngân sách Nhà nước 6,9 tỷ đồng, thu nhập bình quân 8 triệu đồng/người/tháng. Hiện nay, Bưu điện tỉnh thực hiện các loại hình dịch vụ: chuyển phát thư, báo, bưu phẩm, bưu kiện, tiết kiệm bưu điện, dịch vụ chuyển tiền, bưu chính ủy thác, đại lý bảo hiểm, thực hiện thu hộ bảo hiểm xã hội, chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội… Triển khai nhiều dịch vụ mới đáp ứng nhu cầu của các tổ chức, cá nhân như: dịch vụ bảo hiểm phi nhân thọ các dịch vụ thu, chi hộ cho các đối tác…Ngoài ra, Bưu điện tỉnh còn đẩy mạnh các phong trào thi đua nâng cao chất lượng phục vụ, triển khai hiệu quả hoạt động các điểm bưu điện văn hóa xã; phát triển khách hàng, gia tăng doanh thu;..

   Bên cạnh những kết quả, thành tích đạt được, vẫn còn những mặt hạn chế, tồn tại mà Bưu điện tỉnh cần quan tâm, đó là: Một số các chỉ tiêu kế hoạch Tổng công ty giao nhưng đơn vị không thực hiện được như chỉ tiêu dịch vụ thu thuế; Lãnh đạo một số đơn vị chưa thực sự quan tâm sát sao, quyết liệt trong việc kiểm tra, đôn đốc nâng cao chất lượng dịch vụ, thúc đẩy kinh doanh các dịch vụ mới; Vẫn còn một số nhân viên tại các đơn vị chưa thực hiện đúng quy định cung cấp dịch vụ nhất là khâu nhận, phát ảnh hưởng đến việc giữ và phát triển khách hàng…

  Về phương hướng nhiệm vụ năm 2021, Bưu điện tỉnh phấn đấu thực hiện hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu  kế hoạch SXKD của Tổng công ty giao. Mục tiêu tổng doanh thu theo kế hoạch là 231,9 tỷ đồng trong đó doanh thu tính lương thực hiện 84,9 tỷ đồng.  Đẩy mạnh tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả thủ tục hành chính tại bộ phận 01 cửa của cơ quan chính quyền các cấp, để người dân thuận lợi đến giao dịch; tuyên truyền và lựa chọn các thủ tục hành chính có phát sinh lớn để xúc tiến, tổ chức cung cấp dịch vụ trước; chủ động cải tiến chất lượng cung cấp dịch vụ chi trả trợ cấp xã hội, an sinh xã hội, phát hành báo chí…

Ông Lê văn Lâm, Giám đốc Sở TT&TT và Ông Đinh Như Hạnh, Phó Tổng Giám đốc TCTBĐVN tặng Cờ thi đua của Bộ TT&TT và hoa  chúc mừng thành tích đạt đươc  của Bưu điện tỉnh 

  Phát biểu tại Hội nghị Ông Lê Văn Lâm, Giám đốc Sở TT&TT đánh giá cao và biểu dương ghi nhận nổ lực của tập thể cán bộ, công nhân viên Bưu điện tỉnh về kết quả thực hiện doanh thu, cung cấp dịch vụ của Bưu điện tỉnh đã góp vào sự phát triển chung của kinh tế xã hội tỉnh. Để thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch năm 2021, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ VII nhiệm kỳ 2020-2025 Ông đề nghị Bưu điện tỉnh  cần phát huy những kết quả đạt được, tranh thủ sự lãnh đạo của Tổng công ty Bưu điện Việt Nam, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh của các sở, ngành, có kế hoạch và giải pháp nâng cao chất lượng dịch vụ, nâng cao hiệu quả hoạt động các điểm BĐ VHX mở rộng mạng lưới, tăng cường khả năng cạnh tranh. thực hiện mục tiêu phát triển hạ tầng bưu chính theo hướng đẩy mạnh chuyển đổi số. Chuyển dịch từ dịch vụ bưu chính truyền thống sang dịch vụ bưu chính số, trong đó, chú trọng các dịch vụ liên quan đến Chính phủ điện tử ; các dịch vụ mang tính nền tảng phục vụ chuyển đổi số, cải cách hành chính, các dịch vụ hành chính công, phát triển thương mại điện tử, logistic và những dịch vụ mang tính nhân văn khác như chi trả lương hưu, trợ cấp xã hội, bảo hiểm... tại địa bàn, truyền thông quảng bá các dịch vụ về bưu chính, các  chính  sách BHXH, BHYT;…  

   Bưu điện Bà Rịa-Vũng Tàu là đơn vị được giao thực hiện nhiệm vụ bưu chính công ích, trong thời gian tới, Bưu điện tỉnh cần nỗ lực hơn nữa để hoàn thành nhiệm vụ được giao; tiếp tục duy trì và nâng cao chất lượng phục vụ  mạng bưu chính công ích và các dịch vụ công ích; tham gia sâu các dịch vụ công của nhà nước.  Thực hiện có hiệu quả việc tiếp nhận và chuyển trả kết quả thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích. Triển khai tiếp nhận và phát trả kết quả thủ tục hành chính tại bộ phận một cửa của tỉnh, huyện, xã, đảm bảo an toàn, kịp thời.

   Tăng cường ứng dụng mạnh mẽ CNTT, bố trí nguồn lực cho CNTT lấy công nghệ thông tin làm nền tảng và là công cụ và giải pháp hữu hiệu thúc đẩy quá trìnhchuyển đổi số,  hiện đại hoá sản xuất kinh doanh, nâng cao năng suất, chất lượng. Tập trung triển khai kinh doanh và nâng cao chất lượng cung ứng sản phẩm, dịch vụ hiện có, triển khai các sản phẩm, dịch vụ cải tiến, nghiên cứu giải pháp kinh doanh phù hợp, khai thác tốt tiềm năng thị trường. Triển khai các giải pháp về quản lý điều hành, chú trọng nâng cao năng suất lao động, nâng cao thu nhập cho người lao động.

   Tại Hội nghị Với những kết quả, thành tích đã đạt được Bưu điện Bà Rịa-Vũng Tàu và đơn vị trực thuộc là Bưu điện thành phố Vũng Tàu  được Bộ TT&TT tăng Cờ thi đua xuất sắc năm 2020./.

                                                                                                                     TRÀ QUẾ


Văn bản mới Văn bản mới

 • 22/2020/TT-BTTTT (07.09.2020)
  Quy định về yêu cầu kỹ thuật đối với phần mềm ký số, phần mềm kiểm tra...
 • 15/2020/QĐ-UBND (28.08.2020)
  Quyết định Ban hành Quy chế quản lý, vận hành và sử dụng mạng truyền...
 • 91/2020/NĐ-CP (14.08.2020)
  Chống tin nhắn rác, thư điện tử rác, cuộc gọi rác
 • 04/2020/QĐ-UBND (13.04.2020)
  Quy chế tiếp nhận, xử lý, phát hành, quản lý và lưu trữ văn bản điện...
 • 3/2020/TT-BTTTT (24.02.2020)
  Ban hành Thông tư quy định về lập đề cương và dự toán chi tiết đối với...

Thống Kê Truy Cập Thống Kê Truy Cập

Tổng số lượt truy cập: 4728645
Số người đang truy cập: 3

Dịch vụ công trực tuyến Sở TT&TT

 

Mail công vụ 

Chung tay cải cách Thủ tục hành chính

 

Thống kê - Tra cứu Giải quyết hồ sơ

Hỏi đáp trực tuyến

 

Số hóa truyền dẫn phát sóng truyền hình mặt đất

Thông tin Dự án Đấu thầu - Mua sắm công

 

Kế hoạch - Quy hoạch - Phát tiển

Phổ biến pháp luật

 

Cổng thông tin điện tử Pháp điển

Tài liệu kỹ thuật LGSP

 

Tài liệu HDSD và Quản trị các PM dùng chung