Công nghệ thông tin Công nghệ thông tin

CẬP NHẬT TÌNH HÌNH CÀI ĐẶT ỨNG DỤNG BLUEZONE TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH

Thống kê số liệu cài đặt Bluezone ngày 13/9/2020

Thống kê số liệu cài đặt Bluezone ngày 12/9/2020

Thống kê số liệu cài đặt Bluezone ngày 11/9/2020

Thống kê số liệu cài đặt Bluezone ngày 10/9/2020

Thống kê số liệu cài đặt Bluezone ngày 09/9/2020

Thống kê số liệu cài đặt Bluezone ngày 08/9/2020

Thống kê số liệu cài đặt Bluezone ngày 07/9/2020

Thống kê số liệu cài đặt Bluezone ngày 06/9/2020

Thống kê số liệu cài đặt Bluezone ngày 05/9/2020

Thống kê số liệu cài đặt Bluezone ngày 04/9/2020

Thống kê số liệu cài đặt Bluezone ngày 03/9/2020

Thống kê số liệu cài đặt Bluezone ngày 02/9/2020

Thống kê số liệu cài đặt Bluezone ngày 01/9/2020

Thống kê số liệu cài đặt Bluezone ngày 31/8/2020

Thống kê số liệu cài đặt Bluezone ngày 30/8/2020

Thống kê số liệu cài đặt Bluezone ngày 29/8/2020

Thống kê số liệu cài đặt Bluezone ngày 28/8/2020

 Thống kê số liệu cài đặt Bluezone ngày 27/8/2020

 Thống kê số liệu cài đặt Bluezone ngày 26/8/2020

 Thống kê số liệu cài đặt Bluezone ngày 25/8/2020

 Thống kê số liệu cài đặt Bluezone ngày 24/8/2020

 Thống kê số liệu cài đặt Bluezone ngày 23/8/2020

Thống kê số liệu cài đặt Bluezone ngày 22/8/2020

 Thống kê số liệu cài đặt Bluezone ngày 21/8/2020

  Thống kê số liệu cài đặt Bluezone ngày 20/8/2020

  Thống kê số liệu cài đặt Bluezone ngày 19/8/2020

  Thống kê số liệu cài đặt Bluezone ngày 18/8/2020

  Thống kê số liệu cài đặt Bluezone ngày 17/8/2020

 
 
 
 
 

  Thống kê số liệu cài đặt Bluezone ngày 8/8/2020

Thống kê số liệu cài đặt Bluezone ngày 08/2/2021


Văn bản mới Văn bản mới

 • 22/2020/TT-BTTTT (07.09.2020)
  Quy định về yêu cầu kỹ thuật đối với phần mềm ký số, phần mềm kiểm tra...
 • 15/2020/QĐ-UBND (28.08.2020)
  Quyết định Ban hành Quy chế quản lý, vận hành và sử dụng mạng truyền...
 • 91/2020/NĐ-CP (14.08.2020)
  Chống tin nhắn rác, thư điện tử rác, cuộc gọi rác
 • 04/2020/QĐ-UBND (13.04.2020)
  Quy chế tiếp nhận, xử lý, phát hành, quản lý và lưu trữ văn bản điện...
 • 3/2020/TT-BTTTT (24.02.2020)
  Ban hành Thông tư quy định về lập đề cương và dự toán chi tiết đối với...

Thống Kê Truy Cập Thống Kê Truy Cập

Tổng số lượt truy cập: 4728737
Số người đang truy cập: 4

Dịch vụ công trực tuyến Sở TT&TT

 

Mail công vụ 

Chung tay cải cách Thủ tục hành chính

 

Thống kê - Tra cứu Giải quyết hồ sơ

Hỏi đáp trực tuyến

 

Số hóa truyền dẫn phát sóng truyền hình mặt đất

Thông tin Dự án Đấu thầu - Mua sắm công

 

Kế hoạch - Quy hoạch - Phát tiển

Phổ biến pháp luật

 

Cổng thông tin điện tử Pháp điển

Tài liệu kỹ thuật LGSP

 

Tài liệu HDSD và Quản trị các PM dùng chung