Tài liệu hướng dẫn sử dụng và Quản trị phần mềm dùng chung Tài liệu hướng dẫn sử dụng và Quản trị phần mềm dùng chung

 

DANH SÁCH TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG VÀ QUẢN TRỊ PHẦN MỀM DÙNG CHUNG CỦA TỈNH

 

STT

Tên phần mềm

Link tải tài liệu

Ghi chú

1

Phần mềm Quản lý văn bản và điều hành

Tải tại đây

 

2

Thư điện tử công vụ

Quản trị - Người sử dụng

 

3

Theo dõi Chỉ đạo điều hành

VPUB Tỉnh - Các đơn vị khác

 

4

Phần mềm Một cửa điện tử

Tải tại đây

 

5

Hướng dẫn cài đặt và sử dụng phần mềm Polycom Realpresence

Tải tại đây

 

6

Phần mềm Antivirus Kaspersky

Hướng dẫn cài đặt và quản trị

Hướng dẫn cấu hình