Lịch Công Tác Tuần Lịch Công Tác Tuần

Lịch công tác tuần từ ngày 19/3 đến ngày 23/3/2018

 

SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TỈNH BR-VT

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN TỪ NGÀY 19/03/2018 ĐẾN 23/03/2018

Ngày, tháng

Thời gian

Nội dung công tác

Địa điểm

Chủ trì

Thành phần tham dự

Thứ hai
19/03

 

 

 

Sáng

-  07 giờ 30 Dự Lễ chào cờ đầu tuần

-  TT Hội nghị

- TU, UBND tỉnh

- Ban GĐ, Công chức Sở

 - 07 giờ 30 Tham gia lớp Trung cấp lý luận chính trị - Chính trị khóa 67. (Thời gian từ ngày 19/03/2018 đến ngày 30/03/2017)

- Trường Chính trị tỉnh

- Sở Nội vụ

- PCVP.Hải, PP. Toàn

 - 07 giờ 30 Tham gia lớp cao cấp lý luận chính trị - Chính trị . (Thời gian từ ngày 19/03/2018 đến ngày 30/03/2017)

- Trường Chính trị tỉnh

- Sở Nội vụ

- TP. Kỳ

 

Chiều

- 14 giờ Dự hội nghị hướng dẫn quyết toán thuế năm 2017 và đối thoại giải đáp vướng mắc về chính sách thuế

- Hội trường Cục thuế tỉnh

- Cục thuế tỉnh

- Kế toán Sở

Thứ ba

20/03

 

Sáng

- 08 giờ Dự Phiên họp TTrHĐND tỉnh lần thứ 13 (Theo lịch tuần UBND tỉnh)

- Phòng họp 501, UBND tỉnh

- UBND tỉnh

- PGĐ Lâm

Chiều

- 14 giờ Họp giao ban Sở và Họp xét nâng lương trước thời hạn

- Phòng họp lầu 3

- PGĐ Lâm

- Ban giám đốc, Trưởng các phòng CM, Trung tâm CNTT-TT

Thứ tư

21/03

Sáng

- 09 giờ Họp Chi ủy

- Phòng họp lầu 3

- Phó Bí thư

- Thanh viên Chi ủy

 

Chiều

- 14 giờ 30 Họp Ban chỉ đạo Chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo (Theo lịch tuần UBND tỉnh)

- Phòng họp 302, UBND tỉnh

- UBND tỉnh

- Phòng TT-BCXB

- 15 giờ 30 Họp Ban Công tác người cao tuổi tỉnh (Theo lịch tuần UBND tỉnh)

- Phòng họp 302, UBND tỉnh

- UBND tỉnh

- Phòng TT-BCXB

Thứ năm

22/03

Sáng

- 08 giờ Kiểm tra thu hồi xuất bản phẩm "Từ điển Hán Việt hiện đại" theo văn bản của Cục XBI&PH

- Huyện Tân Thành

- Thanh tra Sở

- Phòng TT-BCXB, PA.83, xe 16 chỗ

Chiều

 

 

 

 

Thứ sáu

23/03

Sáng

- 08 giờ Dự hội nghị tiếp xúc cử tri "Giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng Nông thôn mới"

- Hội trường A, TTHN

- Hội đồng nhân dân tỉnh

- PGĐ Lâm

Chiều

- 14 giờ Họp chi bộ Sở

- Hội trường lầu 4 Sở

- Phó Bí thư

- Chi ủy, Tất cả các Đảng viên