Lịch Công Tác Tuần Lịch Công Tác Tuần

Lịch công tác tuần từ ngày 21/05 đến ngày 25/05/2018

 

SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TỈNH BR-VT

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN TỪ NGÀY 21/05/2018 ĐẾN 25/05/2018

Ngày, tháng

Thời gian

Nội dung công tác

Địa điểm

Chủ trì

Thành phần tham dự

Thứ hai

21/05

 

Sáng

-  07 giờ 30 Dự Lễ chào cờ đầu tuần

-  TT Hội nghị

- TU, UBND tỉnh

- Ban GĐ, Công chức Sở

 - 07 giờ 30 Tham gia lớp Cao cấp lý luận chính trị (Thời gian từ ngày 21/05/2018 đến ngày 25/05/2017)

- Trường Chính trị tỉnh

- Sở Nội vụ

- Chánh Văn phòng

Chiều

- 14 giờ Họp giao ban Sở

- Phòng họp Sở

- PGĐ Lâm

- Các Phó giám đốc, Trưởng, phó các phòng CM, Trung tâm CNTT-TT

Thứ ba

22/05

Sáng

 - 07 giờ 30 Tham gia lớp Trung cấp lý luận chính trị - Chính trị khóa 72. (Thời gian từ ngày 22/05/2018 đến ngày 23/05/2017)

- Trường Chính trị tỉnh

- Sở Nội vụ

- PCVP. Hương

Chiều

 

 

 

 

Thứ tư

23/05

 

Sáng

- 08 giờ Kiểm tra CCHC Sở Xây dựng

- Sở Xây dựng

- Sở Nội vụ

- CV. Nam

- 08 giờ Họp Thường trực Hội khoa học lịch sử

- Phòng họp Hội KHLS

- Hội KHLS

- PGĐ Định

- 07 giờ 30 Tham gia lớp Trung cấp lý luận chính trị - Chính trị khóa 67. (Thời gian từ ngày 23/05/2018 đến ngày 24/05/2017)

- Trường Chính trị tỉnh

- Sở Nội vụ

- PCVP.Hải, PP. Toàn

Chiều

- 14 giờ Họp Ban chỉ đạo cấp tỉnh kỳ thi THPT quốc gia năm học 2017-2018

- Phòng họp 301, UBND tỉnh

- UBND tỉnh

- PGĐ Chiến

Thứ năm

24/05

 

Sáng

- 08 giờ Tham gia bồi dưỡng kiến thức quản lý Nhà nước ngạch chuyên viên cao cấp (Từ ngày 24/5 đến 26/5/2018)

- Trường Chính trị tỉnh

- Trường Chính trị tỉnh

- PGĐ Chiến

- 08 giờ 30 Dự lễ động thổ dự án đường 991B

- Đường 965, Phường Phước Hòa, Thị xã Phú Mỹ

- UBND tỉnh

- PGĐ Lâm, xe 04 chỗ

Chiều

 

 

 

 

Thứ sáu

25/05

 

 

Sáng

- 10 giờ Họp Ban TVTU để cho ý kiến về một số nội dung:

 Dự thảo Đề án truyền thông tỉnh BR-VT giai đoạn 2018-2020

- Phòng họp Tỉnh Ủy

- Tỉnh ủy

- PGĐ Định

- 08 giờ Tham dự Toạ đàm `Xây dựng mô hình kinh doanh hiệu quả cho Doanh nghiệp`

- Khách sạn Malibu, TP. Vũng Tàu

- Sở KHCN

- PGĐ Lâm, xe 04 chỗ

Chiều