Lịch Công Tác Tuần Lịch Công Tác Tuần

Lịch công tác tuần từ ngày 14/01 đến ngày 18/01/2019

 

SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TỈNH BR-VT

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN TỪ NGÀY 14/01/2019 ĐẾN 18/01/2019

Ngày, tháng

Thời gian

Nội dung công tác

Địa điểm

Chủ trì

Thành phần tham dự

Thứ hai
14/01

 

Sáng

- 07 giờ 30 Dự Lễ chào cờ đầu tuần

-  TT Hội nghị

- TU, UBND tỉnh

- Ban GĐ, Công chức Sở

- 08 giờ 30 Dự Hội nghị trực tuyến triển khai dự án "Nền tảng dữ liệu bản đồ số Việt Nam"

- Số 408 Lê Hồng Phong, Vũng Tàu

- Bưu điện tỉnh

- Phòng VT-CNTT

 - 07 giờ 30 Tham gia lớp trung cấp  lý luận chính trị - Chính trị khóa 72 (Từ ngày 14/01 đến 16/01/2019)

- Trường Chính trị tỉnh

- Sở Nội vụ

- PCVP. Hương

 

Chiều

- 14 giờ Họp giao ban Sở

- Phòng họp Sở

- Giám đốc

- Ban giám đốc, Trưởng, phó các phòng chuyên môn, Trung tâm CNTT-TT

- 14 giờ Họp chấm giải thưởng Báo chí Thương mại- Du lịch và Giải đề tài Dân vận khéo năm 2018

- Số 60, Bình Giã, TP. Vũng Tàu

- Hội nhà báo tỉnh

- PGĐ Định

Thứ ba

15/01

 

 

Sáng

- 08 giờ Dự Hội nghị triển khai nhiệm vụ năm 2019 của Bộ Thông tin và Truyền thông (Từ ngày 15/01 đến 17/01/2019)

- Số 18 Nguyễn Du, Hà Nội

- Bộ TT&TT

- PGĐ Định, Chánh Văn phòng, xe 04 chỗ

- 08 giờ 30 Hội nghị kiểm điểm đối với tập thể và cá nhân Ban Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông

- Hội trường lầu 4 Sở

- Phó Bí thư

- Ban giám đốc Sở, Trưởng, phó các phòng CM, BT Đoàn Thanh nhiên,Lãnh đạo Trung tâm CNTT

- 08 giờ Tham gia khảo sát chuẩn bị công tác thẩm tra Tờ trình của UBND tỉnh về định mức máy móc, thiết bị chuyên dùng

- Các huyện, Thị xã, thành phố

- Ban KT-NS HĐND tỉnh

- Văn phòng

Chiều

- 14 giờ Họp đề xuất giải pháp, lựa chọn hình thức và xin chủ trương triển khai hệ thống Hội nghị truyền hình kết nối các ngành, địa phương (đến cấp xã) tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu

- Phòng họp Sở

- PGĐ Chiến

- Thành viên Hội đồng thẩm định Sở, Trung tâm CNTT-TT

Thứ tư

16/01

Sáng

 - 07 giờ 30 Tham gia lớp trung cấp  lý luận chính trị - Chính trị khóa 73 (Từ ngày 16/01 đến 17/01/2019)

- Trường Chính trị tỉnh

- Sở Nội vụ

- PP. Trinh

Chiều

 

 

 

 

Thứ năm

17/01

Sáng

- 08 giờ 30 Họp Kiểm điểm Ban chi ủy

- Hội trường lầu 4 Sở

- Phó Bí thư

- Tất cả các Đảng viên

 

 

Chiều

- 14 giờ Họp chủ trương xây dựng hệ thống thông tin dữ liệu về công tác dân tộc tỉnh BR-VT

- Phòng họp lầu 3

- PGĐ Chiến

- Phòng VT-CNTT, Trung tâm, Văn phòng

- 15 giờ Dự Lễ công nhận danh hiệu "Phường đạt chuẩn văn minh đô thị" Phường Mỹ Xuân thị xã Phú Mỹ

- Trung tâm VHTT-HTCĐ phường Mỹ Xuân

- UBND thị xã Phú Mỹ

- Giám đốc, xe 04 chỗ

Thứ sáu

18/01

Sáng

- 08 giờ 30 Họp xét đánh giá, phân loại CBCC năm 2018 và công tác Thi đua khen thưởng Sở năm 2018

- Phòng họp Sở

- Chủ tịch HĐ

- Ban giám đốc, Trưởng các phòng chuyên môn ; Thành viên hội đồng TĐKT  Số 36/QĐ-STTTT ngày 11/4/2018

 

Chiều

- 14 giờ Dự Hội nghị Tổng kết hoạt động truyền thông GDSK năm 2018

- Số 31, Lê Lợi, TP. Vũng Tàu

- Trung tâm GDTTSK

- Phòng TT-BCXB

- 14 giờ Họp nghe hướng dẫn xây dựng báo cáo và chuẩn bị các nội dung, hồ sơ, tài liệu có liên quan phục vụ việc kiểm tra

- Phòng họp 307, Sở Nội vụ

- Sở Nội vụ

- Giám đốc, Chánh Văn phòng

- 14 giờ Tập huấn hướng dẫn sử dụng hệ thống cơ sở dữ liệu GIS quản lý hạ tầng BC-VT

- Hội trường lầu 4 Sở

- Phòng VT-CNTT

- Phòng VHTT các huyện, Thị xã, Thành phố