Lịch Công Tác Tuần Lịch Công Tác Tuần

Lịch công tác tuần từ ngày 22/4 đến ngày 26/4/2019

 

SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TỈNH BR-VT

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN TỪ NGÀY 22/04/2019 ĐẾN 26/04/2019

Ngày, tháng

Thời gian

Nội dung công tác

Địa điểm

Chủ trì

Thành phần tham dự

Thứ hai
22/04

 

Sáng

-  07 giờ 30 Dự Lễ chào cờ đầu tuần

-  TT Hội nghị

- TU, UBND tỉnh

- Ban GĐ, Công chức và NLĐ Sở

 - 07 giờ 30 Tham gia lớp trung cấp  lý luận chính trị - Chính trị khóa 72 (Từ ngày 22/04 đến 23/04/2019)

- Trường Chính trị tỉnh

- Sở Nội vụ

- PCVP. Hương

Chiều

- 14 giờ Họp giao ban Sở

- Phòng họp Sở

 

- Giám đốc

- Ban giám đốc, Trưởng, phó các phòng CM, Trung tâm CNTT-TT

Thứ ba

23/04

 

Sáng

- 08 giờ 30 Cho ý kiến về kế hoạch chuẩn bị Văn kiện, Kế hoạch tổ chức phục vụ Đại hội, Đề cương sơ bộ Báo cáo chính trị Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ VII.

- Phòng họp Tỉnh Ủy

- Tỉnh ủy

- Giám đốc

- 08 giờ Kiểm tra đại lý Internet

- Các huyện, thành phố

- Thanh tra Sở

-  Phòng VTCNTT, PA-04; xe 16 chỗ

Chiều

- 13 giờ 30 Hội thảo "Nâng cao trách nhiệm của Doanh nghiệp đối với người tiêu dùng"

- Hội trường C1, TTHN

- Sở Công thương

- PCVP. Hải

Thứ tư

24/04

 

 

Sáng

 - 07 giờ 30 Tham gia lớp trung cấp  lý luận chính trị - Chính trị khóa 73 (Từ ngày 24/04 đến 25/04/2019)

- Trường Chính trị tỉnh

- Sở Nội vụ

- PP. Trinh

- 08 giờ Kiểm tra đại lý Internet

- Các huyện, thành phố

- Thanh tra Sở

-  Phòng VTCNTT, PA-04; xe 16 chỗ

- 08 giờ Khảo sát danh sách hộ nghèo, hộ cận nghèo chuẩn Tỉnh (Từ ngày 24/04 đến 26/04/2019)

- Các huyện, thành phố

- PP. Toàn

- Phòng VT-CNTT

 

Chiều

- 14 giờ Họp chi ủy

- Phòng họp Sở

- Phó Bí thư

- Thành viên chi ủy

- 14 giờ Diễn tập ứng phó sự cố an toàn mạng và Hội thảo đảm bảo an toàn thông tin phục vụ chính phủ điện tử và cách mạng công nghiệp 4.0 khu vực phía Nam (Từ ngày 24/04 đến 26/04/2019)

- Tỉnh An Giang

- Trung tâm VNCERT

- PGĐ Chiến, Phòng VT-CNTT, Trung tâm CNTT-TT, xe 04 chỗ

Thứ năm

25/04

 

Sáng

- 07 giờ Viếng Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh nhân kỷ niệm 44 năm ngày Giải phóng miền Nam và ngày Quốc tế Lao động 01/5.

- Nghĩa trang Liệt sĩ tỉnh

- Tỉnh ủy, UBND tỉnh

- Ban giám đốc

 

 

 

 

Chiều

 

 

 

 

Thứ sáu

26/04

Sáng

- 07 giờ 30 Dự Hội thảo "Bảo tồn phát huy các giá trị di tích Quốc gia Đặc biệt Côn Đảo gắn với tăng cường quản lý, phát triển hoạt động Du lịch"

- Dự Lễ Kỷ niệm 40 năm Thành lập Khu Di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt Côn Đảo (29/4/1979-29/4/2019) và đón nhận Huân chương Lao động Hạng III. (Từ ngày 26/04 đến 27/04/2019)

- Côn Đảo

- UBND tỉnh

- Giám đốc

Chiều

 

 

 

 

Thứ bảy

27/04

Sáng

- Công chức, viên chức và người lao động nghỉ Lễ 30/4 và Quốc tế lao động 1/5/2019 từ ngày 27/4/2019 đến hết ngày 01/5/2019

 

 

 

Chiều