Lịch Công Tác Tuần Lịch Công Tác Tuần

Lịch công tác tuần từ ngày 17/6 đến ngày 21/6/2019

 

SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TỈNH BR-VT

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN TỪ NGÀY 17/06/2019 ĐẾN 21/06/2019

Ngày, tháng

Thời gian

Nội dung công tác

Địa điểm

Chủ trì

Thành phần tham dự

Thứ hai
17/06

 

 

Sáng

-  07 giờ 30 Dự Lễ chào cờ đầu tuần

-  TT Hội nghị

- TU, UBND tỉnh

- Ban GĐ, Công chức và NLĐ Sở

- 08 giờ 30 Tiếp công dân

- Phòng Tiếp dân

- Giám đốc

- Thanh tra Sở

- 08 giờ 30 Thanh tra việc chấp hành pháp luật về lắp đặt và chỉnh trang mạng cáp ngoại vi viễn thông trên địa bàn tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu (Từ ngày 18/06 đến 24/06/2019)

- Viettel Bà Rịa – Vũng Tàu

- Thanh tra Sở

- Các thành viên theo QĐ số 48/QĐ-STTTT, ngày 27 tháng 5 năm 2019, xe 16 chỗ

 - 07 giờ 30 Tham gia lớp trung cấp  lý luận chính trị - Chính trị khóa 79 (Từ ngày 17/06 đến 18/06/2019)

- Trường Chính trị tỉnh

- Sở Nội vụ

- CV. Hà

 - 07 giờ 30 Tham gia lớp trung cấp  lý luận chính trị - Chính trị khóa 72 (Từ ngày 17/06 đến 18/06/2019)

- Trường Chính trị tỉnh

- Sở Nội vụ

- PCVP. Hương

- 08 giờ dự Hội nghị tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ về xử lý vi phạm hành chính năm 2019

- Hội trường B, TTHN

- Sở Tư pháp

- Thanh tra Sở

Chiều

- 15 giờ Làm việc với đoàn kiểm tra công tác phòng, chống thiên tai của UBQG  và TKCN

- Phòng họp 301, UBND tỉnh

- UBND tỉnh

- PGĐ Chiến

Thứ ba

18/06

 

 

 

 

Sáng

- 07 giờ 30 Kiểm tra công tác chuẩn bị cơ sở vật chất kỳ thi trung học phổ thông Quốc gia năm 2019 (Cả ngày)

- Các Trường THPT trên địa bàn tỉnh

- Sở GD-ĐT

- Giám đốc, xe 04 chỗ

- 08 giờ Tham gia hội thi tuyên truyền về chủ quyền và phát triển bền vững biển, đảo Việt Nam (Từ ngày 18/06 đến 21/06/2019)

- Cần Thơ

- Bộ TT&TT

- PGĐ Định, TP. Xuân

- 07 giờ 30 Đi thăm, chúc mừng các cơ quan báo chí nhân dịp kỷ niệm Ngày báo chí Cách mạng Việt Nam 21/6/2019

- Các cơ quan Báo chí ở Thành phố HCM

- UBND tỉnh; Ban Tuyên

- PGĐ Chiến, CVP.Kỳ, CV.Kim Nam; Phòng TT-BCXB

- 08 giờ 30 Bốc thăm thi đấu Hội thao Công đoàn lần thứ XIII năm 2019

- Công đoàn viên chức Tỉnh

- CĐVC  Tỉnh

- CV. Nguyên

Chiều

 

 

 

 

Thứ tư

19/06

 

Sáng

 - 07 giờ 30 Tham gia lớp trung cấp  lý luận chính trị - Chính trị khóa 73 (Từ ngày 19/06 đến 20/06/2019)

- Trường Chính trị tỉnh

- Sở Nội vụ

- PP. Trinh

- 07 giờ 30 Đi thăm, chúc mừng các cơ quan báo chí nhân dịp kỷ niệm Ngày báo chí Cách mạng Việt Nam 21/6/2019

- Các cơ Báo chí trên địa bàn tỉnh

- UBND tỉnh; Ban Tuyên

- Giám đốc, Phòng TT-BCXB, xe 04 chỗ

Chiều

- 14 giờ Làm việc với công ty CYRADAR về đề xuất hợp tác phòng chống tấn công mạng

- Phòng họp lầu 3

- PGĐ Chiến, PGĐ Trung

- Phòng VT-CNTT, Trung tâm CNTT-TT

Thứ năm

20/06

 

Sáng

- 07 giờ 30 Làm việc với Đoàn Thanh tra Bộ Nội vụ về các nội dung thanh tra theo Quyết định số 245/QĐ-TTBNV ngày 30/5/2019 của Chánh Thanh tra Bộ Nội vụ

- Phòng họp 307, Sở Nội vụ

- Thanh tra Bộ Nội vụ

- CVP. Kỳ; Phó CTTr. Chinh (Nguyên CVP)

- 07 giờ 30 Đi thăm, chúc mừng các cơ quan báo chí nhân dịp kỷ niệm Ngày báo chí Cách mạng Việt Nam 21/6/2019

- Các cơ quan Báo chí ở Đồng Nai

- UBND tỉnh; Ban Tuyên

- PGĐ Chiến, Văn phòng; Phòng TT-BCXB

- 08 giờ 30 Làm việc với UBND Thành phố Bà Rịa về tình hình KTXH 6 tháng đầu năm 2019

- UBND thành phố Bà Rịa

- UBND tỉnh

- PGĐ Chiến

- 08 giờ 30 Hội nghị triển khai, quán triệt Chỉ thị 35-CT/TW, ngày 30/5/2019 của Bộ chính trị về Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

- Hội trường B, TTHN

- Tỉnh ủy

- Giám đốc

- 07 giờ 30 Hội nghị"Hội nhập kinh tế quốc tế và giải pháp nâng cao khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp vừa và nhỏ khi tham gia các Hiệp định thương mại tự do thế hệ mới"

- Số 155 Nguyễn Thái Học, phường 7, TP Vũng Tàu

- Sở Công thương

- PGĐ Trung

- 08 giờ tham gia học lớp bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước ngạch chuyên viên khóa 72 năm 2019 (Từ ngày 20/06 đến 21/06/2019)

- Trường Chính trị tỉnh

- Sở Nội vụ

- CV. Trang

- 07 giờ 30 Hội nghị trực tuyến Tổng kết công tác Phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn

- Phòng họp 301, UBND tỉnh

- UBND tỉnh

- Phòng VT-CNTT

Chiều

- 14 giờ Họp nhằm thống nhất, làm rõ một số nội dung của dự thảo Kế hoạch Cổng thanh toán trực tuyến và giải pháp thanh toán  không dùng tiền mặt tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả các cấp trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu

- Phòng họp lầu 3

- PGĐ Trung

- Phòng VT-CNTT, Văn phòng

Thứ sáu

21/06

 

Sáng

- 08 giờ 30 Họp Ủy ban nhân dân tỉnh thường kỳ tháng 5/2019 và dự thảo báo cáo 6 tháng đầu năm 2019

- Phòng họp 301, UBND tỉnh

- UBND tỉnh

- Giám đốc

- 07 giờ 30 Tham gia Hội thao Công đoàn lần thứ XIII năm 2019

- Số 100 Nguyễn An Ninh, TP. VT

- CĐVC  Tỉnh

- Các Vận động viên: Trung, Kỳ, Trinh, Lập, Nguyên và các cổ động viên

 

Chiều

- 13 giờ 30 Tham dự Hội thảo "RE-PLATFORMING THE ENTERPRISE"

- Xuyên Mộc

- Sao Bắc Đẩu

- Giám đốc, xe 04 chỗ

- 14 giờ 30 Dự lễ kỷ niệm 94 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam (21/6/1925-21/6/2019) và trao giải báo chí tỉnh BRVT lần thứ 27

- Hội trường Thành ủy, TP.VT

- Hội nhà báo

- PGĐ Trung