Lịch Công Tác Tuần Lịch Công Tác Tuần

Lịch công tác tuần từ ngày 16/12 đến ngày 20/12/2019

  SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG                                                                       Lịch công tác tuần, từ ngày 16/12 đến ngày 20/12/2019

Ngày, tháng

Thời gian

Nội dung công tác

Địa điểm

Chủ trì

Thành phần tham dự

Thứ hai
16/12

 

Sáng

-  07 giờ 30 Dự Lễ chào cờ đầu tuần

-  TT Hội nghị

- TU, UBND tỉnh

- Ban GĐ, Công chức và NLĐ Sở

 - 08 giờ Tiếp công dân

 - Phòng tiếp dân Sở

 - Giám đốc

 - Thanh tra Sở

 - 08 giờ 30 Họp Thường trực Hội Khoa học lịch sử

 - Phòng họp Hội

 -   Hội Khoa học lịch sử

 - PGĐ Định

Chiều

- 14 giờ Họp TTrUB: Nghe báo cáo phương án hỗ trợ kinh phí cho công chức, viên chức làm việc tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tập trung các cấp trên địa bàn tỉnh;

 - Phòng họp 301, UBND tỉnh

 - UBND tỉnh

 - Lãnh đạo Sở

 

Thứ ba

17/12

Sáng

 - 08 giờ Dự Hội nghị trực tuyến nghiên cứu, học tập chuyên đề năm 2020 "Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh" theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

 - Phòng họp lầu 3 Tỉnh ủy

 -  Tỉnh ủy

 - Giám đốc

 Chiều

 - 14 giờ Họp giao ban Sở

 - Phòng họp lầu 3

 - Giám đốc

 - Ban giám đốc, Trưởng, phó các phòng CM, Trung tâm CNTT-TT

Thứ tư

18/12

Sáng

 - 08 giờ Kiểm điểm tập thể Chi ủy Chi bộ cơ sở Sở Thông tin và Truyền thông

 - Phòng họp lầu 3

 - Bí thư

 - Đảng ủy khối Cơ quan và doanh nghiệp tỉnh; Các thành viên Chi ủy

Chiều

 

 

 

 

Thứ năm

19/12

Sáng

 - 07 giờ  Tham dự lễ viếng nghĩa trang liệt sỹ tỉnh nhân dịp kỷ niệm 75 năm ngày thành QĐNDVN (22/12/1944 — 22/12/2019)

 - Nghĩa trang liệt sỹ tỉnh

 - Tỉnh ủy, UBND tỉnh

 - Giám đốc, xe 04 chỗ

Chiều

 

 

 

 

Thứ sáu

20/12

Sáng

 - 08 giờ 30 Nghe báo cáo việc tiếp tục triển khai thực hiện chính sách theo Nghị định số 67/2014/NĐ-CP về công tác IUU

 - Phòng họp 301, UBND tỉnh

 - UBND tỉnh

 - PGĐ Định

Chiều