Lịch Công Tác Tuần Lịch Công Tác Tuần

Lịch công tác tuần từ ngày 19/06 đến ngày 23/06/2017

 

 

SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TỈNH BR-VT

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN TỪ NGÀY 19/06/2017 ĐẾN 23/06/2017

Ngày, tháng

Thời gian

Nội dung công tác

Địa điểm

Chủ trì

Thành phần tham dự

Thứ hai
19/06

 

 

Sáng

-  07 giờ 30 Dự Lễ chào cờ đầu tuần

-  TT Hội nghị

- TU, UBND tỉnh

- Ban GĐ, Công chức Sở

- 08 giờ 30 Họp TTrUB thông qua các tờ trình, báo cáo của Sở Tài chính:

1. Quy định một số chính sách khuyến khích XHH đối với các hoạt động trong lĩnh vực GDĐT, dạy nghề, Y tế, văn hóa, thể dục thể thao, môi trường, giám định tư pháp trên địa bàn tỉnh;

2. Tình hình thu, chi Ngân sách 6 tháng đầu năm 2017

- Phòng họp 301, UBND tỉnh

- UBND tỉnh

- PGĐ Chiến

- 8 giờ  Học lớp Trung cấp LLCT-HC khóa 67 (Từ ngày 16/6 đến ngày 21/6/2017 )

- Trường Chính trị

- Trường Chính trị

- PCVP. Hải, PP. Toàn

Chiều

 

 

 

 

Thứ ba

20/06

 

Sáng

- 08 giờ Tập huấn công đoàn năm 2017

- Hội trường B, TTHC

- Công đoàn viên chức Tỉnh

- CT. Thảo, Hà

- 08 giờ Khảo sát các địa điểm thi của kỳ thi Trung học phổ thông năm học 2016-2017

- Huyện tân Thành, châu Đức

- Sở GDĐT

- PGĐ Chiến

- 08 giờ Làm việc với các huyện, thành phố Bà Rịa về kết quả xây dựng nông thôn mới 6 tháng đầu năm và kế hoạch triển khai 6 tháng cuối năm 2017 (Từ ngày 20/6 đến 23/6/2017)

- Hội trường UBND các huyện, Thành phố

- Ban chỉ đạo CT Nông thôn mới

- PGĐ Lâm, Phòng BCVT

- 08 giờ Thăm các cơ quan báo chí nhân Ngày báo chí CMVN 21/6/2017

(Từ ngày 19/6 đến ngày 21/6/2017)

- Các cơ quan báo chí

- UBND tỉnh

- PGĐ Định, Phòng TT-BCXB, xe 16 chỗ

 

Chiều

- 14 giờ Họp BCS Đảng UBND tỉnh:

1. Thông qua dự thảo KH của Ban TVTU thực hiện Chỉ thị 08 về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với an toàn TP

- Phòng họp 301, UBND tỉnh

- UBND tỉnh

- PGĐ Chiến

- 14 giờ Tập huấn công đoàn năm 2017

- Hội trường B, TTHC

- Công đoàn viên chức Tỉnh

- CV. Hòa

Thứ tư

21/06

 

Sáng

- 08 giờ 30 Nghe báo cáo kết quả thực hiện ATVSTP 6 tháng đầu năm 2017

- Phòng họp 301, UBND tỉnh

- UBND tỉnh

- PGĐ Chiến

Chiều

- 14 giờ Dự lễ khai mạc kỳ thi Trung học phổ thông

- Trường THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm

- Sở GDĐT

- PGĐ Chiến

Thứ năm

22/06

 

 

 

Sáng

- 08 giờ 30 Họp tập thể Ủy ban:

1. Thông qua tờ trình v/v phê duyệt Phương án giao chỉ tiêu tinh giảm biên chế trong các CQHC giai đoạn 2015-2021

2. Tình hình triển khai thực hiện công văn số 3502/UBND-VP của UBND tỉnh về HĐLĐ làm việc chuyên môn nghiệp vụ tại các cơ quan, đơn vị, địa phương

- Phòng họp 301, UBND tỉnh

- UBND tỉnh

- PGĐ Lâm

- 09 giờ Họp triển khai phần mềm quản lý văn bàn và điều hành công việc cho các đơn vị

- Phòng họp lầu 3

- PGĐ Chiến

- Phòng CNTT, Trung tâm CNTT-TT

- 08 giờ Thanh, kiểm tra Internet

- Các huyện Long Điền, Đất Đỏ

- Thanh tra Sở

- Phòng BCVT, PA.81, xe 16 chỗ

Chiều

 

 

 

 

Thứ sáu

23/06

 

Sáng

- 08 giờ 30 Dự Hội nghị trực tuyến Sơ kết Quy chế Dân chủ ở cơ sở

- Phòng họp 301, UBND tỉnh

- UBND tỉnh

- PGĐ Định

- 09 giờ Nghe giới thiệu sản phẩm dịch vụ về ANATTT - CMC

- Phòng họp lầu 3

- PGĐ Chiến

- Phòng CNTT, Trung tâm CNTT-TT

Chiều