Lịch Công Tác Tuần Lịch Công Tác Tuần

Lịch công tác tuần từ ngày 14/10 đến ngày 18/10/2019

SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN TỪ NGÀY 14/10 ĐỀN NGÀY 18/10/2019

Ngày, tháng

Thời gian

Nội dung công tác

Địa điểm

Chủ trì

Thành phần tham dự

Thứ hai
14/10

 

Sáng

-  07 giờ 30 Dự Lễ chào cờ đầu tuần

-  TT Hội nghị

- TU, UBND tỉnh

- Ban GĐ, Công chức và NLĐ Sở

- 08 giờ Thanh tra diện rộng quản lý thông tin thuê bao di động trên địa bàn (Từ ngày 14/10 đến 18/10/2019)

- Các doanh nghiệp Viễn thông

- Thanh tra Sở

- Thanh tra Sở, xe 16 chỗ

- 08 giờ Tham gia Khóa Bồi dưỡng, tập huấn chuyên đề theo Chương trình CND (Từ ngày 14/10 đến 18/10/2019)

- Thành phố Hồ Chí Minh

- Cục ATTT thuộc Bộ TT&TT

- CV. Nguyên

- 08 giờ Dự Hội nghị trực tuyến toàn quốc Tổng kết 15 năm thực hiện nghị quyết Trung ương 5 khóa IX về kinh tế tập thể.

- Phòng họp Ban Thường vụ Tỉnh ủy

- Ban Dân vận TW

- PGĐ Trung

Chiều

- 13 giờ Hội nghị trực tuyến toàn quốc Tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết Tung ương 5 khóa IX về kinh tế tập thể

- Phòng họp 301, UBND tỉnh

- UBND tỉnh

- PGĐ Định

- 14 giờ Họp giao ban Sở

- Phòng họp lầu 3

- Giám đốc

- Ban giám đốc, Trưởng, phó các phòng CM, Trung tâm CNTT-TT

Thứ ba

15/10

 

Sáng

 - 07 giờ 30 Tham dự HN phổ biến các quy định mới về quản lý và sử dụng tài nguyên internet và trao đổi kinh nghiệm giữa các doanh nghiệp bưu chính

- Số 165 NKKN, Q3, Thành phố HCM

- Bộ TT&TT

-  Phòng VT-CNTT

- 08 giờ 30 Họp thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi Đề án quản lý cơ sở dữ liệu về thủy lợi, hệ thống thông tin phục vụ công tác chỉ đạo, vận hành công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu

- Phòng họp lầu 3

- PGĐ Trung

Hội đồng Thẩm định Sở

 

Chiều

- 14 giờ Dự  Hội nghị Tổng kết 10 năm triển khai thực hiện phong trào thi đua "Dân vận khéo" gắn với họp mặt kỷ niệm 89 năm ngày truyền thống công tác dân vận của Đảng, 20 năm "Ngày dân vận cả nước" và 70 năm bài báo "Dân vận" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

- Hội trường Bộ CHQS tỉnh

- Tỉnh ủy

- Giám đốc, xe 04 chỗ

- 13 giờ 30 Chấm điểm công đoàn cơ sở vững mạnh năm 2019

- Hội trường D2, TTHN

- Công đoàn Viên chức tỉnh

- PGĐ Trung

- 14 giờ  Họp Thường trực UBND tỉnh:

1. Nghe báo cáo việc triển khai NĐ 04 của Chính phủ về tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô công

2. Thông qua Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 14-NQ/TU của BCH Đảng bộ tỉnh về xây dựng và phát triển đô thị Long Hải giai đoạn đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030

- Phòng họp 301, UBND tỉnh

- UBND tỉnh

- PGĐ Chiến

Thứ tư

16/10

Sáng

 

-  07 giờ 30 Học lớp trung cấp  lý luận chính trị - Chính trị khóa 73 (Từ ngày 16/10 đến 17/10/2019)

- Trường Chính trị tỉnh

- Sở Nội vụ

- PP. Trinh

- 09 giờ Dự họp Thường trực UBND tỉnh

- Phòng họp 301, UBND tỉnh

- UBND tỉnh

- PGĐ Chiến

- 08 giờ 30 Họp thẩm định Đề cương và dự toán chi tiết nhiệm vụ "Xây dựng cơ sở dữ liệu quản lý dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu"

- 10 giờ 30 Thẩm định Đề cương và dự toán chi tiết Xây dựng Cổng thanh toán trực tuyến tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu

- Phòng họp lầu 3

- PGĐ Trung

- Hội đồng Thẩm định Sở

Chiều

-14 giờ Nghe Công ty TNHH MTV Thế giới Công nghệ (HD KING) trình bày giải pháp Hệ thống đánh giá hài lòng việc giải quyết thủ tục hành chính theo Nghị định số 61/2018/NĐ-CP của Chính phủ

- Hội trường Lầu 4 - Sở

- PGĐ Trung

 - Phòng VTCNTT, Văn phòng, Trung tâm CNTT-TT

- 14 giờ Tiếp và làm việc với Tập đoàn công nghiệp - viễn thông quân đội Viettel về việc xem xét thí điểm một số dịch vụ đô thị thông minh trên địa bàn thành phố Vũng Tàu

- UBND thành phố Vũng Tàu

- UBND thành phố Vũng Tàu

- PGĐ Trung

- 14 giờ Dự HN trực tuyến toàn quốc sơ kết công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông quý III và phương hướng nhiệm vụ quý IV năm 2019

- Phòng họp 301, UBND tỉnh

- UBND tỉnh

- PGĐ Chiến

- 13 giờ 30 Chấm điểm công đoàn cơ sở vững mạnh năm 2019

- Hội trường D2, TTHN

- Công đoàn Viên chức tỉnh

- Chủ tịch, Phó chủ tịch CĐCS

Thứ năm

17/10

Sáng

- 08 giờ dự Hội nghị với chủ đề:  Bảo đảm an toàn thông tin trong chuyển đổi số quốc gia và chính phủ điện tử

- Khách sạn REX Vũng Tàu

- Cục An toàn thông tin – Bộ TT&TT

- Ban giám đốc, Phòng VTCNTT , Văn phòng, Tổ chuyên trách và Đội ứng cứu sự cố An toàn thông tin của tỉnh

- 08 giờ 30 Dự Hội nghị triển khai xác định Chỉ số theo dõi, đánh giá, xếp hạng kết quả CCHC năm 2019 trên địa bàn tỉnh

- Hội trường B, TTHN

- Sở Nội vụ

- Văn phòng, Phòng VTCNTT

Chiều

- 13 giờ 30 Tham dự Hội thảo "Định danh và xác thực điện tử"

- Khách sạn REX Vũng Tàu

- Trung tâm Chứng thực Điện tử Quốc gia

- PGĐ Trung, Phòng VTCNTT chuẩn bị nội dung tham luận

- 14 giờ Tham dự họp tổ thẩm định phương án và dự toán kinh phí nhiệm vụ xây dựng phần mềm quản lý sáng kiến của Sở KHCN tỉnh BRVT

- Phòng họp Sở KHCN

- Sở KHCN

- PGĐ Trung

Thứ sáu

18/10

Sáng

- 08 giờ 30 Dự Hội nghị triển khai Quy định số 126-QĐ/TW của Bộ Chính trị; Hướng dẫn số 19-HD/BTCTW của Ban Tổ chức trung ương thực hiện một số điều trong Quy định số 126-QĐ/TW của Bộ Chính trị và sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị số 39-CT/TW của Bộ Chính trị về "Tăng cường công tác bảo vệ chính trị nội bộ trong tình hình hiện nay"

(Cả ngày)

- Hội trường B, TTHN

- UBND tỉnh

- Giám đốc

Chiều