Lịch Công Tác Tuần Lịch Công Tác Tuần

Lịch công tác tuần từ ngày 20/1 đến ngày 31/1/2020

  SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG                                                                       Lịch công tác tuần, từ ngày 20/01 đến ngày 22/01/2020

Ngày, tháng

Thời gian

Nội dung công tác

Địa điểm

Chủ trì

Thành phần tham dự

Thứ hai
20/01

Sáng

 -  07 giờ 30 Dự Lễ chào cờ đầu tuần

-  TT Hội nghị

- TU, UBND tỉnh

- Ban GĐ, Công chức và NLĐ Sở

Chiều

 - 14 giờ Họp giao ban Sở

 - Phòng họp lầu 3 Sở

 - Giám đốc

 - Ban giám đốc, Trưởng, phó các phòng CM, Trung tâm CNTT-TT

Thứ ba

21/01

Sáng

 - 07 giờ  Dự lễ giỗ lần thứ 68 ngày hy sinh anh hùng liệt sỹ Võ Thị Sáu

 - Công viên Võ Thị Sáu, Đất Đỏ

 - UBND huyện Đất Đỏ

 - PGĐ Chiến

 Chiều

 

 

 

 

Thứ tư

22/01

     Sáng

 - 09 giờ Dự họp cho ý kiến về bộ phim tài liệu: "Kết quả đạt được qua 6 kỳ đại hội" để trình chiếu trong lễ họp mặt 90 năm Ngày thành lập Đảng cộng sản Việt Nam

 - Phòng họp tẩng 3, Tỉnh ủy

 - Tỉnh ủy

 - Giám đốc

Chiều

 

 

 

 

Thứ năm

23/01

Sáng

 Công chức, viên chức và người lao động của Sở được nghỉ Tết Canh Tý năm 2020 (Từ thứ Năm ngày 23 tháng 01 năm 2020 đến hết thứ Tư ngày 29 tháng 01 năm 2020)

 

 

 

Chiều

 

 

 

 

Thứ sáu

24/01

Sáng

 

 

 

 

Chiều

 

 

 

 

 

  SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG                                                                       Lịch công tác tuần, từ ngày 27/01 đến ngày 31/01/2020

Ngày, tháng

Thời gian

Nội dung công tác

Địa điểm

Chủ trì

Thành phần tham dự

Thứ hai
27/01

Sáng

Công chức, viên chức và người lao động của Sở nghỉ Tết Canh Tý năm 2020 (Từ thứ Năm ngày 23 tháng 01 năm 2020 đến hết thứ Tư ngày 29 tháng 01 năm 2020)

 

 

 

Chiều

 

 

 

Thứ ba

28/01

Sáng

 

 

 

 Chiều

 

 

 

Thứ tư

29/01

     Sáng

 

 

 

Chiều

 

 

 

Thứ năm

30/01

Sáng

 - 09 giờ Họp mặt đầu năm Xuân Canh Tý 2020

 - Hội trường lầu 4 Sở

 - Giám đốc

 - Toàn thể CC,NLĐ thuộc Sở

 - 10 giờ dự nghe báo cáo tình hình tết Nguyên đán Canh Tý năm 2020

 - Phòng họp 301, UBND tỉnh

 - UBND tỉnh

 - Giám đốc

Chiều

 

 

 

 

Thứ sáu

31/01

Sáng

 - 07 giờ Dự lễ viếng nghĩa trang liệt sỹ tỉnh nhân dịp đón tết Nguyên đán canh Tý 2020

 - Nghĩa trang Liệt sĩ tỉnh

 - TU, UBND tỉnh

 - Giám đốc, xe 04 chỗ

Chiều

 - 14 giờ Dự họp giao ban Thường trực Tỉnh ủy để nghe và cho ý kiến về tình hình Tết Nguyên đán Canh Tý năm 2020.

 - Phòng họp Tỉnh ủy

 - Tỉnh ủy

 - Giám đốc