Lịch Công Tác Tuần Lịch Công Tác Tuần

Lịch công tác tuần từ ngày 19/8 đến ngày 23/8/2019

 

 

Ngày, tháng

Thời gian

Nội dung công tác

Địa điểm

Chủ trì

Thành phần tham dự

Thứ hai
19/08

 

 

Sáng

-  07 giờ 30 Dự Lễ chào cờ đầu tuần

-  TT Hội nghị

- TU, UBND tỉnh

- Ban GĐ, Công chức và NLĐ Sở

- 08 giờ Tham gia lớp bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp phòng (Từ ngày 15/8/2019 đến ngày 21/9/2019)

- Trường chính trị tỉnh

- Sở Nội vụ

- PCVP. Hương, PP. Trinh

 - 07 giờ 30 Học lớp trung cấp  lý luận chính trị - Chính trị khóa 72 (Từ ngày 19/08 đến 20/08/2019)

- Trường chính trị tỉnh

- Sở Nội vụ

- PCVP. Hương

- 08 giờ 30 Tham gia đoàn thanh tra định kỳ Viettel Bà Rịa - Vũng Tàu (Từ ngày 19/08 đến 23/08/2019)

- Viettel Bà Rịa – Vũng Tàu

- Trung tâm TSVTĐ KV II

- PCTTr. Chinh

Chiều

- 14 giờ Họp Hội đồng thẩm định Đề cương chi tiết và dự toán kinh phí báo cáo nghiên cứu khả thi Đề án quản lý môi trường thông minh

- Phòng họp Sở TN-MT

- Sở TN-MT

- PGĐ Trung

Thứ ba

20/08

 

 

 

 

 

 

Sáng

- 08 giờ Dự Hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết 03 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của BCT (Khóa XII) về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh"

- Phòng họp Ban Thường vụ Tỉnh ủy

- Tỉnh ủy

- Giám đốc

- 08 giờ 30 Họp TTrUB:Nghe báo cáo dự thảo chương trình hành động thực hiện NQ số 33 về chiến lược bảo vệ biên giới quốc gia;

- Phòng họp 302, UBND tỉnh

- UBND tỉnh

- PGĐ Định

 

Chiều

- 14 giờ Họp chi bộ Sở

- Hội trường lầu 4 Sở

- Bí thư

- Chi ủy, Tất cả các Đảng viên

- 14 giờ Họp thống nhất giải pháp nâng cao hiệu quả phần mềm chỉ đạo điều hành và kiểm soát tiến độ thực hiện nhiệm vụ do UBND tỉnh giao

- Phòng họp 307, UBND tỉnh

- UBND tỉnh

- PGĐ Trung; PCVP. Hải

Thứ tư

21/08

 

 

Sáng

 - 07 giờ 30 Học lớp trung cấp  lý luận chính trị - Chính trị khóa 72 (Từ ngày 21/08 đến 22/08/2019)

- Trường chính trị tỉnh

- Sở Nội vụ

- PP. Trinh

- 09 giờ Làm việc với Đài PTTH tỉnh về đơn giá chương trình phát thanh, chương trình truyền hình

- Phòng họp lầu 3

- Giám đốc

- Sở Tài chính, Đài PTTH, Văn phòng Sở

- 08 giờ Kiểm tra CCHC tại Sở VHTT

- Sở VHTT

- Sở Nội vụ

- CV. Nam

- 08 giờ Tham gia lớp bồi dưỡng ngạch chuyên viên chính khóa 23 năm 2019 (Từ ngày 21/08 đến 23/08/2019)

- Trường chính trị tỉnh

- Sở Nội vụ

- PGĐ Trung

Chiều

- 14 giờ Họp với các ngành thuộc Khối Văn hóa Xã hội về kết quả thực hiện nhiệm vụ 07 tháng đầu năm 2019

- Phòng họp 301, UBND tỉnh

- UBND tỉnh

- Giám đốc

Thứ năm

22/08

 

 

 

 

Sáng

- 08 giờ Tham dự hội thảo hợp tác phát triển công nghệ thông tin và truyền thông Việt Nam lần thứ XXIII năm 2019 tại tỉnh Phú Yên(Từ ngày 22/08 đến 24/08/2019)

- Tỉnh Phú Yên

- BTC Hội thảo CNTT-TT lần thứ XXIII

- PGĐ Trung, PP. Trinh, CV. Hoài Nam

- 09 giờ Họp triển khai công tác huấn luyện tự vệ năm 2019

- Phòng họp lầu 3

- Chỉ huy phó

- Ban CHQS Bà Rịa, Cụm huấn luyện số 6

- 08 giờ 30 Dự Hội nghị sơ kết Chương trình Quốc gia phòng, chống bệnh Dại và lễ mít tinh ngày thế giới phòng, chống bệnh Dại tỉnh BRVT

- Phòng họp A, Sở NNPT-NT

- Sở NNPT-NT

- PGĐ Định

- 08 giờ 30 Họp Ban chỉ đạo hè và Tổng kết hoạt động hè năm 2019

- Phòng họp 301, UBND tỉnh

- UBND tỉnh

- PGĐ Chiến

Chiều

 

 

 

 

Thứ sáu

23/08

 

Sáng

- 08 giờ Dự dự họp mặt kỷ niệm 50 năm thực hiện di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh; 25 năm Ngày thành lập huyện Châu Đức

- Trung tâm VHTT huyện Châu Đức

- Huyện Châu Đức

- Giám đốc, xe 04 chỗ

Chiều