Lịch Công Tác Tuần Lịch Công Tác Tuần

Lịch công tác tuần từ ngày 16/7 đến ngày 20/7/2018

 

 

SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TỈNH BR-VT

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN TỪ NGÀY 16/07/2018 ĐẾN 20/07/2018

Ngày, tháng

Thời gian

Nội dung công tác

Địa điểm

Chủ trì

 

Thành phần tham dự

Thứ hai

16/07

Sáng

-  07 giờ 30 Dự Lễ chào cờ đầu tuần

-  TT Hội nghị

- TU, UBND tỉnh

- Ban GĐ, Công chức Sở

Chiều

- 14 giờ Họp thống nhất các nội dung liên quan đến việc giao thực hiện làm chủ đầu tư các dự án triển khai ứng dụng công nghệ thông tin theo quyết định 54/QĐ-STTTT của Sở

 - Phòng họp Sở

- PGĐ Lâm

- PGĐ Chiến, Văn phòng Sở, Phòng VT-CNTT, Trung tâm CNTT-TT

Thứ ba

17/07

 

Sáng

- 09 giờ Họp về mua sắm máy chủ để triển khai Dự án ứng dụng hệ thống thông tin địa lý (GIS) phục vụ công tác lập quản lý quy hoạch xây dựng và quản  lý đô thị trên địa bàn tỉnh

 - Phòng họp Sở

- PGĐ Chiến

- Văn phòng Sở, Phòng VT-CNTT

- 08 giờ 30 Nghe Quy chế phối hợp thực hiện QLNN về công tác ngoại giao văn hóa trên địa bàn tỉnh (Theo lịch tuần UBND tỉnh))

- Phòng họp 302, UBND tỉnh

- UBND tỉnh

- PGĐ Định

- 08 giờ Dự giao ban công tác thông tin đối ngoại 6 tháng đầu năm 2018

- Hội trường Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy

- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy

- Phòng TT-BCXB

- 08 giờ 30 Họp Ban chỉ đạo thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới sơ kết 6 tháng đầu năm 2018 và triển khai kế hoạch nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018

- Hội trường, Sở

NN-PTNT

- Sở NNPTNT

- PGĐ Lâm

Chiều

- 14 giờ Làm việc với VNPT tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu về một số nội dung  thực hiện trong ký kết hợp tác chiến lược với UBND tỉnh

- Phòng họp Sở

- PGĐ Lâm

- PGĐ Chiến, Phòng VT-CNTT, Trung tâm CNTT

Thứ tư

18/07

Sáng

- 08 giờ 30 Tham dự kỳ họp thứ tám, HĐND tỉnh BR-VT Khoá VI (Từ ngày 18/7 đến 20/7/2018)

- Hội trường B, Trung tâm hội nghị

- HĐND tỉnh BR-VT

- PGĐ Lâm

Chiều

 

 

 

 

Thứ năm

19/07

 

Sáng

- 08 giờ Họp thảo luận tổ Đại biểu HĐND tỉnh số 3 tại kỳ họp thứ tám tỉnh BRVT Khoá VI

- Phòng họp 419, HĐND tỉnh

- HĐND tỉnh BR-VT

- PGĐ Lâm

- 08 Dự hội nghị biểu dương người có công với cách mạng tiêu biểu toàn quốc năm 2018

- Số 15 Thi Sách, TPVT

- Sở LĐ-TB-XH

- PGĐ Định

- 08 giờ Tham gia Lớp bồi dưỡng Nghiệp vụ Thanh tra viên K07-2018 tại TP.Hồ Chí Minh (Từ ngày 19/7/2018 đến  ngày 24/8/2018)

- Số 496, Nguyễn Đình Chiểu, phường 4, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh

- VP đại diện phía Nam – Thanh tra Chính phủ

- PCTTr. Chinh

- 08 giờ Tham gia các lớp bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ CCHC

- Trường Chính trị

- Sở Nội vụ

- Các học viên: Kỳ, Hương, Hoài Nam

Chiều

 

 

 

 

Thứ sáu

20/07

Sáng

 

 

 

 

Chiều