Lịch Công Tác Tuần Lịch Công Tác Tuần

Lịch công tác tuần, từ ngày 10/02 đến ngày 14/02/2020

  SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG                                                                       Lịch công tác tuần, từ ngày 10/02 đến ngày 14/02/2020

Ngày, tháng

Thời gian

Nội dung công tác

Địa điểm

Chủ trì

Thành phần tham dự

Thứ hai
10/02

Sáng

-  07 giờ 30 Dự Lễ chào cờ đầu tuần

-  TT Hội nghị

- TU, UBND tỉnh

- Ban GĐ, Công chức và NLĐ Sở

- 08 giờ 30 Tiếp công dân

 -Phòng tiếp dân Sở

 -  Giám đốc

 - Thanh tra Sở

 - 08 giờ Họp thống nhất các nội dung làm việc với UBND tỉnh

 - Phòng họp Sở

 - Giám đốc

 - PGĐ Trung, Phòng VTCNTT

 - 10 giờ 30 Đăng kí làm việc với lãnh đạo UBND tỉnh

 - Văn phòng UBND tỉnh

 - Lãnh đạo UBND tỉnh

 - Giám đốc, PGĐ Trung

Chiều

 - 14 giờ Họp về công tác ATTT trên địa bàn tỉnh.

 - Phòng họp Sở

 - PGĐ Trung

 - PTP Trinh, CV Nguyên; TTCNTT&TT: PGĐ Bình, CV.Vinh, Thuận

 - 14 giờ Dự tập huấn Phòng chống và truyền thông phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút 

 - Trường trung cấp Y tế

 - Sở Y tế

 - Phòng TTBCXB

Thứ ba

11/02

Sáng

- 08 giờ Họp thường kỳ UBND tỉnh tháng 01/2020

 - Phòng họp 301, UBND tỉnh

 - UBND tỉnh

 - Giám đốc

 - 08 giờ 30 Làm việc với Sở Tài chính về tình hình thực hiện các kiến nghị của kiểm toán nhà nước

 - Phòng họp Sở Tài chính

 -  Sở Tài chính

 - Văn phòng, Trung tâm CNTT-TT

 - 08 giờ Phối hợp khảo sát, thống nhất phương án thiết kế ngầm hóa lưới điện hạ thế đồng bộ ngầm hóa cáp viễn thông khu vực trung tâm thành phố Vũng Tàu giai đoạn 2021-2025.

 - Điện lực Vũng Tàu

 - PGĐ Chiến

 - Phòng VTCNTT, Các doanh nghiệp BCVT, Điện lực

 Chiều

 -  14 giờ  Họp Góp ý dự thảo Kế hoạch thực hiện các nhiệm vụ triển khai Chương trình mỗi xã một sản phẩm tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu năm 2020

 - Phòng họp A, Sở NN&PTNT

 -   Sở NN&PTNT

 - Phòng TT-BCXB

- 15giờ Họp BCĐ công tác phòng chống dịch bệnh nCov

 - Phòng họp 301, UBND tỉnh

 - UBND tỉnh

 - Giám đốc

 - 14 giờ Họp thống nhất các nội dung về  công tác kiểm tra thực hiện chỉnh trang, làm gọn mạng cáp viễn thông, truyền hình trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu năm 2020

 - Phòng họp lầu 3 Sở

 - PGĐ Chiến

 - Phòng VTCNTT, Thanh tra Sở

 - 14 giờ 30 Dự chuyển giao cổng thông tin thương mại dịch vụ và công nghiệp hỗ trợ từ Sở Công Thương về Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại, Du lịch tỉnh quản lý, vận hành

 - Phòng họp Sở Công thương

 -  Sở Công thương

 - PGĐ Trung

Thứ tư

12/02

     Sáng

 - 08 giờ Họp triển khai một số nội dung có liên quan đến công tác kiểm tra thực hiện chỉnh trang, làm gọn mạng cáp viễn thông, truyền hình trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu năm 2020

- Hội trường lầu 4 Sở

 - PGĐ Chiến

 - Phòng VTCNTT, Đoàn kiểm tra theo Quyết định số 12/QĐ- STTTT ngày 05/02/2020

 - 08 giờ Dự họp HN trực tuyến phiên họp của Ủy ban Quốc gia về chính phủ điện tử với các Ban chỉ đạo xây dựng Chính phủ điện tử, chính quyền điện tử bộ, ngành, địa phương

 - Phòng họp 301, UBND tỉnh

 - UBND tỉnh

 - Giám đốc, PGĐ Trung, Phòng VT-CNTT chuẩn bị tài liệu

- 08 giờ 30 Thông qua dự thảo KH của BTVTU thực hiện NQ số: 52-NQ/TW, của BCT về một sổ chủ trương, CS chủ động tham gia cuộc CMCN lần thứ tư (Theo lịch tuần UBND tỉnh)

 - Phòng họp 301, UBND tỉnh

 - UBND tỉnh

 - PGĐ Trung, Phòng VT-CNTT chuẩn bị tài liệu

 - 09 giờ 30 Họp Ban thường vụ Tỉnh ủy: Thông qua Dự thảo Kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Chỉ thị số 30-CT/TW của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng và trách nhiệm quản lý của Nhà nước đối với công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng

 - Phòng họp Tỉnh ủy

 - Tỉnh ủy

 - Giám đốc

Chiều

 - 14 giờ Họp Ban Tổ chức Đại hội thi đua yêu nước tỉnh lần thứ V

 - Phòng họp 301, UBND tỉnh

 - UBND tỉnh

 - Giám đốc

 - 14 giờ 30 Họp hội đồng nghiệm thu tập san TT&TT số 3/2020

 - Phòng họp lầu 3 Sở

 - PGĐ Chiến

 - Thành viên HĐNT Sở

Thứ năm

13/02

Sáng

 - 09 giờ Dự hội nghị cán bộ chủ chốt về công tác cán bộ

 - Hội trường B, TTHN

 - Tỉnh ủy

 - Giám đốc

 - 08 giờ Bàn giao ấn phẩm Thông tin và tập san (Cả ngày)

 - Các huyện, thị xã, Thành phố

 - Phòng TT-BCXB

 - Phòng TT-BCXB, xe 16 chỗ

Chiều

       

Thứ sáu

14/02

Sáng

 - 08 giờ 30  Dự Hội nghị giao ban Khối Văn hóa xã hội về nhiệm vụ năm 2020

 - Phòng họp 301, UBND tỉnh

 - UBND tỉnh

 - Giám đốc

 - 08 giờ Dự HN tổng kết công tác xây dựng Đảng bộ Khối năm 2019

 - Hội trường B, TTHN

 - Đảng Tỉnh khối

 - PGĐ Trung

Chiều

 - 14 Họp triển khai kế hoạch năm 2020 của Trung tâm CNTT-TT

 - Phòng họp Trung tâm CNTT-TT

 - PGĐ Trung

 - Phòng VT-CNTT

 - 14 giờ Họp thẩm định, xét, công nhận xã Nghĩa Thành, Láng Lớn huyện Châu Đức đạt chuẩn nông thôn mới năm 2019

 - Hội trường Huyện ủy Châu Đức

 - Sở NN&PTNT

 -  Phòng VT-CNTT, xe 04 chỗ