Văn bản tham khảo Văn bản tham khảo

Lấy ý kiến về (DỰ THẢO) ĐỀ CƯƠNG ĐỀ ÁN PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ THÔNG MINH TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU GIAI ĐOẠN 2018-2025, TẦM NHÌN ĐẾN 2030
Sở Thông tin và Truyền thông gửi mẫu Báo cáo hoạt động bảo đảm an toàn thông tin mạng và trân trọng đề nghị Quý Cơ quan tổng hợp, cung cấp thông tin, số liệu để Bộ Thông tin và Truyền thông đánh giá, báo cáo UBND tỉnh và Bộ Thông tin và Truyển thông. Thông tin chi tiết vui lòng liên hệ: Ô. Trang Mạch Hoàng Nguyên. CV phụ trách ATTT, email: nguyentmh@sotttt.baria-vungtau.gov.vn. ĐT: 0254 3512226 DĐ: 0909813717 Mẫu báo cáo và tài liệu hướng dẫn cụ thể như file đính kèm
Sở Thông tin và Truyền thông cung cấp tài liệu họp ngày 20/3/2018 về lấy ý kiến dự thảo hợp tác giữa Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu và Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam
Ngày 02/02/2018 UBND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đã ký ban hành Quyết định số 06/2018/QĐ-UBND ngày 02/02/2018 về việc Quy định quản lý và phát triển cơ sở hạ tầng viễn thông trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu.
Sở Thông tin và Truyền thông kính đề nghị các cơ quan, đơn vị tiếp tục đóng góp ý kiến để Sở TT&TT hoàn thiện Khung Kiến trúc Chính quyền điện tử tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu trước khi trình Bộ TT&TT thẩm định và trình Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành.
Hiển thị 21 - 40 of 102 kết quả.
Số lượng hiển thị trên 1 trang 20
của 6