Lĩnh vực Bưu chính - Viễn thông Lĩnh vực Bưu chính - Viễn thông

Lĩnh vực Bưu chính - Viễn thông
Danh sách các điểm Đại lý Intrenet và điểm cung cấp DVTCĐT công cộng đã cấp giấy đủ điều kiện đến Tháng 12/2016
Danh sách hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2016
Danh sách các điểm cung cấp DV trò chơi ĐTCC đã cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện ( đến 30/06/2016)
Tài liệu tập huấn về số hóa truyền dẫn và phát sóng truyền hình mặt đất đến năm 2020 ngày 03/06/2016
Đăng tài tài liệu tập huấn các văn bản QPPL trong lĩnh vực bưu chính về công tác phòng ngừa, phát hiện, xử lý vận chuyển trái phép tiền chất và chất ma tuý thông qua mạng bưu chính, ngày 27/05/2016 tại Trung tân Hội nghị tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu.
Danh sách điểm đăng ký thông tin thuê bao di động
Tra cứu Danh sách trò chơi điện tử đã được phê duyệt nội dung.
Danh sách các điểm cung cấp dịch vụ trò chơi công cộng đủ điều kiện
Hiển thị 21 - 40 of 44 kết quả.
Số lượng hiển thị trên 1 trang 20
của 3