Lĩnh vực Thanh tra Lĩnh vực Thanh tra

Lĩnh vực Thanh tra
Nghị định 15/2020/NĐ-CP ngày 03/2/2020 về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, tần số vô tuyến điện, công nghệ thông tin và giao dịch điện tử
Quyết định Phân công nhiệm vụ Ban Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu
Quyết định Thành lập Đoàn kiểm tra, giám sát công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu năm 2019
Quyết định thành lập Tổ kiểm tra tình hình thực hiện công tác cải cách hành chính tại Sở Thông tin và Truyền thông
Ban hành Quy chế tiếp công dân Sở Thông tin và Truyền thông
Tra cứu Danh sách trò chơi điện tử đã được phê duyệt nội dung.