Lĩnh vực khác Lĩnh vực khác

Lĩnh vực khác
Thực hiện Kế hoạch số 15/KH-UBND, ngày 9/02/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phát động phong trào thi đua chuyên đề “Giải quyết nhanh thủ tục hành chính cho cá nhân, tổ chức và doanh nghiệp” trên địa bàn tỉnh năm 2017
Hiển thị 1 - 20 of 21 kết quả.
Số lượng hiển thị trên 1 trang 20
của 2