Lĩnh vực khác Lĩnh vực khác

Lĩnh vực khác
Danh mục sản phẩm phòng, chống phần mềm độc hại đáp ứng theo yêu cầu kỹ thuật của chỉ thị 14/CT-TTg
Danh sách phần mềm cổng dịch vụ công, hệ thống thông tin một cửa điện tử thống nhất cho cấp bộ, cấp tỉnh đã được đánh giá đáp ứng bộ tiêu chí kỹ thuật
Quyết định Phân công nhiệm vụ Ban Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu
Quyết định kiện toàn Tiểu Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn ngành Thông tin và Truyền thông tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu.
Quyết định Thành lập Đoàn kiểm tra, giám sát công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu năm 2019
Quyết định thành lập Tổ kiểm tra tình hình thực hiện công tác cải cách hành chính tại Sở Thông tin và Truyền thông
Quyết định ban hành quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính của Sở Thông tin và Truyền thông
Ban hành Quy chế tiếp công dân Sở Thông tin và Truyền thông
Hiển thị 1 - 20 of 47 kết quả.
Số lượng hiển thị trên 1 trang 20
của 3