Lĩnh vực Bưu chính - Viễn thông Lĩnh vực Bưu chính - Viễn thông

Lĩnh vực Bưu chính - Viễn thông
Ngày 02/02/2018 UBND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đã ký ban hành Quyết định số 06/2018/QĐ-UBND ngày 02/02/2018 về việc Quy định quản lý và phát triển cơ sở hạ tầng viễn thông trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu.
Danh sách các điểm Đại lý Intrenet và điểm cung cấp DVTCĐT công cộng đã cấp giấy đủ điều kiện đến Tháng 12/2016
Danh sách hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2016
Danh sách các điểm cung cấp DV trò chơi ĐTCC đã cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện ( đến 30/06/2016)
Tài liệu tập huấn về số hóa truyền dẫn và phát sóng truyền hình mặt đất đến năm 2020 ngày 03/06/2016
Đăng tài tài liệu tập huấn các văn bản QPPL trong lĩnh vực bưu chính về công tác phòng ngừa, phát hiện, xử lý vận chuyển trái phép tiền chất và chất ma tuý thông qua mạng bưu chính, ngày 27/05/2016 tại Trung tân Hội nghị tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu.
Hiển thị 1 - 20 of 31 kết quả.
Số lượng hiển thị trên 1 trang 20
của 2