Lĩnh vực Công nghệ thông tin Lĩnh vực Công nghệ thông tin

Lĩnh vực Công nghệ thông tin
Ngày 13/09/2019 Bộ Thông tin và Thông ban hành công văn số 3098/BTTTT-KHCN gửi các Bộ, ngành và UBND các tỉnh, thanh phố về việc Công bố bộ chỉ số Đô thị thông minh Việt Nam giai đoạn đến năm 2025 (Phiên bản 1.0).
Danh sách phần mềm cổng dịch vụ công, hệ thống thông tin một cửa điện tử thống nhất cho cấp bộ, cấp tỉnh đã được đánh giá đáp ứng bộ tiêu chí kỹ thuật
Quyết định Phân công nhiệm vụ Ban Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu
Ngày 31/5/2019, Bộ Thông tin và Truyền thông đã có Quyết định số 829/QĐ-BTTTT ban hành Khung tham chiếu ICT phát triển đô thị thông minh (phiên bản 1.0)
Phê duyệt Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu năm 2019
Sở Thông tin và Truyền thông gửi tài liệu họp BCĐ 412 đến các đơn vị.
Lấy ý kiến về (DỰ THẢO) ĐỀ CƯƠNG ĐỀ ÁN PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ THÔNG MINH TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU GIAI ĐOẠN 2018-2025, TẦM NHÌN ĐẾN 2030
Sở Thông tin và Truyền thông gửi mẫu Báo cáo hoạt động bảo đảm an toàn thông tin mạng và trân trọng đề nghị Quý Cơ quan tổng hợp, cung cấp thông tin, số liệu để Bộ Thông tin và Truyền thông đánh giá, báo cáo UBND tỉnh và Bộ Thông tin và Truyển thông. Thông tin chi tiết vui lòng liên hệ: Ô. Trang Mạch Hoàng Nguyên. CV phụ trách ATTT, email: nguyentmh@sotttt.baria-vungtau.gov.vn. ĐT: 0254 3512226 DĐ: 0909813717 Mẫu báo cáo và tài liệu hướng dẫn cụ thể như file đính kèm
Sở Thông tin và Truyền thông cung cấp tài liệu họp ngày 20/3/2018 về lấy ý kiến dự thảo hợp tác giữa Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu và Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam
Hiển thị 1 - 20 of 45 kết quả.
Số lượng hiển thị trên 1 trang 20
của 3