Lĩnh vực Bưu chính - Viễn thông Lĩnh vực Bưu chính - Viễn thông

Góp ý phương án thiết kế hạng mục hào và mương cáp kỹ thuật thuộc dự án hạ tầng kỹ thuật khu tái định cư Phú Mỹ-giai đoạn 2, thị xã Phú Mỹ

Tải tại đây