Lĩnh vực Bưu chính - Viễn thông Lĩnh vực Bưu chính - Viễn thông

Góp ý dự thảo báo cáo đánh giá thực hiện quy hoạch bưu chính, hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ động trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đến năm 2020 làm cơ sở cho việc lập đề xuất trong giai đoạn 2021-2030

Tải tại đây