Lĩnh vực Công nghệ thông tin Lĩnh vực Công nghệ thông tin

Triển khai Quyết định số 1829/QĐ-UBND ngày 06/7/2021 về phê duyệt danh mục dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 thuộc thẩm quyền giải quyết của các sở, ban, ngành; UBND cấp huyện và UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu

Quyết định 1829/QĐ-UBND

Phụ lục 1

Phụ lục 2