Lĩnh vực Công nghệ thông tin Lĩnh vực Công nghệ thông tin

Góp ý dự thảo Kiến trúc Chính quyền điện tử tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, phiên bản 2.0 (lần 2).

Tải tại đây