Lĩnh vực Công nghệ thông tin Lĩnh vực Công nghệ thông tin

Góp ý dự thảo Kiến trúc ICT cho Đô thị thông minh tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Tải dưới đây

1. Công văn

2. Dự thảo Kiến trúc ICT cho Đô thị thông minh tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu