Lĩnh vực Bưu chính - Viễn thông Lĩnh vực Bưu chính - Viễn thông

Hồ sơ thỏa thuận hướng tuyến đối với các tuyến điện hạ thế đi cùng hệ thống cáp viễn thông thuộc dự án ngầm hóa lưới điện hạ thế khu vực trung tâm thành phố Vũng Tàu giai đoạn 2021-2025

Xem tại đây