Lĩnh vực Công nghệ thông tin Lĩnh vực Công nghệ thông tin

Thể lệ Hội thi Sáng tạo kỹ thuật tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu lần thứ XI năm 2020-2021

Quyết định

Kế hoạch Hội thi