Lĩnh vực Bưu chính - Viễn thông Lĩnh vực Bưu chính - Viễn thông

Triển khai Cuộc thi viết thư quốc tế UPU lần thứ 50 (năm 2021)

Công văn triển khai Cuộc thi viết thư quốc tế UPU

 Hướng dẫn gửi thư quốc tế UPU

 Thể lệ cuộc thi

Trao đổi cùa Ban giám khảo về cuộc thi