Lĩnh vực Thông tin - Báo chí xuất bản Lĩnh vực Thông tin - Báo chí xuất bản

Tuyên truyền kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam – Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Tải tại đây