Lĩnh vực Kế hoạch - Tài chính Lĩnh vực Kế hoạch - Tài chính

Công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách Quý I/2020 của Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

Xem tại đây: Báo cáo công khai dự toán; Mẫu số 20a; Mẫu số 20c; Phụ lục công khai ngân sách quý I