Lĩnh vực Bưu chính - Viễn thông Lĩnh vực Bưu chính - Viễn thông

Góp ý dự thảo về đảm bảo an toàn cơ sở hạ tầng, an ninh thông tin trong hoạt động cung cấp và sử dụng dịch vụ bưu chính, viễn thông, công nghệ thông tin trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu

Tải tại đây