Lĩnh vực Công nghệ thông tin Lĩnh vực Công nghệ thông tin

Lấy ý kiến góp ý dự thảo Quyết định ban hành Quy chế tiếp nhận, xử lý, phát hành, quản lý và lưu trữ văn bản điện tử giữa các cơ quan hành chính nhà nước

Tải tại đây