Lĩnh vực Công nghệ thông tin Lĩnh vực Công nghệ thông tin

Lấy ý kiến góp ý dự thảo Quyết định ban hành Quy chế quản lý, vận hành và sử dụng hệ thống Hội nghị truyền hình trực tuyến tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu

Tải tại đây