Lĩnh vực Công nghệ thông tin Lĩnh vực Công nghệ thông tin

Góp ý dự thảo (lần 3) Biên bản ghi nhớ giữa UBND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu với Bộ Thông tin và Truyền thông.

Tải tại đây