Lĩnh vực khác Lĩnh vực khác

Quyết định kiện toàn Tiểu Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn ngành Thông tin và Truyền thông tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu.

Quyết định kiện toàn Tiểu Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn ngành Thông tin và Truyền thông tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu.   Tải về tại đây