Lĩnh vực khác Lĩnh vực khác

Quyết định Thành lập Đoàn kiểm tra, giám sát công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu năm 2019

Quyết định Thành lập Đoàn kiểm tra, giám sát  công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu năm 2019;   Tải về tại đây