Lĩnh vực khác Lĩnh vực khác

Quyết định thành lập Tổ kiểm tra tình hình thực hiện công tác cải cách hành chính tại Sở Thông tin và Truyền thông

Quyết định thành lập Tổ kiểm tra tình hình thực hiện  công tác cải cách hành chính tại Sở Thông tin và Truyền thông

Tải về tại đây