Lĩnh vực khác Lĩnh vực khác

Quyết định Ban hành Quy chế công tác văn thư và lưu trữ tại Sở Thông tin và Truyền thông

Quyết định Ban hành Quy chế công tác văn thư và lưu trữ , tải về tại đây