Lĩnh vực Công nghệ thông tin Lĩnh vực Công nghệ thông tin

Dự thảo kế hoạch Triển khai cổng thanh toán trực tuyến và giải pháp thanh toán không dùng tiền mặt tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả trên tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu

Dự thảo kế hoạch

                           Phụ lục