Lĩnh vực Công nghệ thông tin Lĩnh vực Công nghệ thông tin

Dự thảo nội dung ký kết Thỏa thuận hợp tác chiến lược giữa UBND Tỉnh với Viettel và AIC

Tải tại đây