Lĩnh vực Bưu chính - Viễn thông Lĩnh vực Bưu chính - Viễn thông

Các văn bản có liên quan về Danh sách hộ nghèo, hộ cận nghèo hỗ trợ đầu thu

Tải tại đây

Công văn gửi UBND các huyện, Thị xã, thành phố về rà soát danh sách Hộ nghèo, hộ cận nghèo chuẩn Tỉnh