Lĩnh vực Thanh tra Lĩnh vực Thanh tra

Thông báo: Kết quả thanh tra chấn chỉnh hoạt động quảng cáo trong lĩnh vực báo chí xuất bản, viễn thông và công nghệ thông trên địa bàn Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

Tải tại đây