Lĩnh vực Bưu chính - Viễn thông Lĩnh vực Bưu chính - Viễn thông

Triển khai cuộc thi viết thư quốc tế UPU lần thứ 47 (năm 2018)

Công văn 3836/BTTTT-HTQT