Lĩnh vực Thông tin - Báo chí xuất bản Lĩnh vực Thông tin - Báo chí xuất bản

Tăng cường công tác tuyên truyền về Kế hoạch thi đua “Giải quyết nhanh thủ tục hành chính cho cá nhân, tổ chức và doanh nghiệp” trên địa bàn tỉnh năm 2017

File đính kèm