Lĩnh vực khác Lĩnh vực khác

Quyết Định Về việc công nhận danh hiệu thi đua và tặng giấy khen cho các tập thể, cá nhân trong các phong trào thi đua năm 2016 của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu

File đính kèm