Văn bản hướng dẫn Văn bản hướng dẫn

Thể lệ cuộc thi viết thư UPU lần thứ 46(năm 2017)

Đính kèm là thể lệ cuộc thi, và gợi ý giúp các em tham khảo