Lĩnh vực Bưu chính - Viễn thông Lĩnh vực Bưu chính - Viễn thông

Góp ý quy hoạch Hạ tầng kỹ thuật Viễn thông thụ động tại Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu giai đoạn 2015-2020

Góp ý quy hoạch Hạ tầng kỹ thuật Viễn thông thụ động tại Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu giai đoạn 2015-2020 của Vietnemobile