Lĩnh vực Bưu chính - Viễn thông Lĩnh vực Bưu chính - Viễn thông

NỘI QUY SỬ DỤNG DỊCH VỤ INTERNET VÀ TRÒ CHƠI ĐIỆN TỬ CÔNG CỘNG

NỘI QUY SỬ DỤNG DỊCH VỤ INTERNET VÀ TRÒ CHƠI ĐIỆN TỬ CÔNG CỘNG

(Căn cứ Quyết định số 60/QĐ-STTTT ngày 16/6/2014 và Quyết định số 124/QĐ-STTTT ngày 09/12/2014 của Sở Thông tin và Truyền thông về việc ban hành, bổ sung nội quy sử dụng dịch vụ Internet

 và trò chơi điện tử công cộng trên địa bàn tỉnh)

Điều 1. Các đại lý Internet và điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng chỉ được kinh doanh hoạt động sau khi có giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh theo đúng quy định, có hợp đồng đại lý Internet với doanh nghiệp cung cấp dịch vụ Internet, có giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng và đảm bảo các điều kiện khác đối với ngành nghề kinh doanh có điều kiện.

Điều 2. Hoạt động kinh doanh theo đúng thời gian quy định. Đối với đại lý Internet công cộng, điểm cung cấp dịch vụ Internet công cộng của doanh nghiệp không được hoạt động từ 23 giờ đêm đến 06 giờ sáng hôm sau; đối với điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng không được hoạt động từ 22 giờ đêm đến 08 giờ sáng hôm sau.

Điều 3. Các hành vi bị nghiêm cấm:

1. Lợi dụng việc cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng nhằm mục đích:

- Chống lại Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; gây phương hại đến an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội; phá hoại khối đại đoàn kết dân tộc; tuyên truyền chiến tranh, khủng bố; gây hận thù, mâu thuẫn giữa các dân tộc, sắc tộc, tôn giáo.

- Tuyên truyền, kích động bạo lực, dâm ô, đồi trụy, tội ác, tệ nạn xã hội, mê tín dị đoan, phá hoại thuần phong, mỹ tục của dân tộc.

- Tiết lộ bí mật nhà nước, bí mật quân sự, an ninh, kinh tế, đối ngoại và những bí mật khác do pháp luật quy định.

- Đưa thông tin xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của tổ chức, danh dự và nhân phẩm của cá nhân.

- Quảng cáo, tuyên truyền, mua bán hàng hóa, dịch vụ bị cấm; truyền bá tác phẩm báo chí, văn học, nghệ thuật, xuất bản phẩm bị cấm.

- Giả mạo tổ chức, cá nhân và phát tán thông tin giả mạo, thông tin sai sự thật xâm hại đến quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

2. Cản trở trái pháp luật việc cung cấp và truy cập thông tin hợp pháp, việc cung cấp và sử dụng các dịch vụ hợp pháp trên Internet của tổ chức, cá nhân.

3. Cản trở trái pháp luật hoạt động của hệ thống máy chủ tên miền quốc gia Việt Nam ".vn", hoạt động hợp pháp của hệ thống thiết bị cung cấp dịch vụ Internet và thông tin trên mạng.

4. Sử dụng trái phép mật khẩu, khóa mật mã của tổ chức, cá nhân; thông tin riêng, thông tin cá nhân và tài nguyên Internet.

5. Tạo đường dẫn trái phép đối với tên miền hợp pháp của tổ chức, cá nhân; tạo, cài đặt, phát tán phần mềm độc hại, virus máy tính; xâm nhập trái phép, chiếm quyền điều khiển hệ thống thông tin, tạo lập công cụ tấn công trên Internet.

 

Điều 4. Quyền và nghĩa vụ của người sử dụng dịch vụ Internet và trò chơi điện tử công cộng:

1. Được sử dụng các dịch vụ trên Internet trừ các dịch vụ bị cấm theo quy định của pháp luật.  

2. Tuân thủ thời gian hoạt động của điểm cung cấp dịch vụ Internet và trò chơi điện tử công cộng.

3. Không được kinh doanh lại các dịch vụ Internet dưới bất kỳ hình thức nào.

4. Tuân thủ các quy định về bảo đảm an toàn thông tin, an ninh thông tin.

5. Chịu trách nhiệm về nội dung thông tin do mình đưa vào, lưu trữ, truyền đi trên Internet.

6. Không đưa vào Internet hoặc lợi dụng Internet để truyền bá các thông tin, hình ảnh đồi trụy, vi phạm thuần phong mỹ tục hoặc để chống lại Nhà nước Công hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, gây rối an ninh, trật tự an toàn xã hội.

7. Không sử dụng Internet để đe dọa, quấy rối, xúc phạm đến danh dự, nhân phẩm người khác.

8. Không sử dụng công cụ phần mềm để truy nhập, sử dụng dịch vụ Internet trái phép.

9. Không tạo ra và cố ý lan truyền, phát tán các chương trình virus trên Internet.

10. Không đánh cắp và sử dụng mật khẩu, khóa mật mã, thông tin riêng của tổ chức, cá nhân hoặc phổ biến cho người khác sử dụng.

11. Khi phát hiện các trang thông tin, dịch vụ trên Internet có nội dung chống lại Nhà nước Công hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, gây mất an ninh trật tự xã hội phải nhanh chóng thông báo về Sở Thông tin và Truyền thông hoặc các cơ quan chức năng gần nhất để kịp thời xử lý.

12. Được chơi các trò chơi điện tử trừ các trò chơi điện tử bị cấm theo quy định của pháp luật.

13. Lựa chọn trò chơi điện tử phù hợp với độ tuổi của mình.

14. Không được lợi dụng trò chơi điện tử để thực hiện hành vi vi phạm pháp luật.

15. Thực hiện việc đăng ký thông tin cá nhân theo yêu cầu của Bộ Thông tin và Truyền thông.

SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TỈNH BÀ RỊA-VŨNG TÀU

Tải mẫu nội quy và công văn tại đây!