Lĩnh vực Bưu chính - Viễn thông Lĩnh vực Bưu chính - Viễn thông

Bản vẽ thiết kế thoả thuận hướng tuyến, ngầm hoá mạng cáp viễn thông , điện lực

BanveThietkethoathuanhuongtuyenngamhoa.rar