Lĩnh vực Công nghệ thông tin Lĩnh vực Công nghệ thông tin

Tài liệu Hội nghị bồi dưỡng, tập huấn kỹ năng số cho Tổ công nghệ số cộng đồng
Các tài liệu liên quan phục vụ Hội nghị bồi dưỡng, tập huấn cho Tổ công nghệ số cộng đồng trên địa bàn tỉnh ngày 29/9/2022

Các tài liệu liên quan phục vụ Hội nghị bồi dưỡng, tập huấn cho Tổ công nghệ số cộng đồng trên địa bàn tỉnh về các chủ trương, chính sách, pháp luật về chuyển đổi số; hướng dẫn cài đặt, sử dụng nền tảng số, công nghệ số, kỹ năng số.

1. Văn bản số 4510/BTTTT-CĐSQG

2. Hướng dẫn cài đặt App BRVT Phản ánh hiện trường

3. Hướng dẫn đăng ký, sử dụng MOBILE MONEY – VNPT MONEY

4. Bán hàng trên sàn thương mại điện tử postmart.vn

5. Hướng dẫn đăng ký, sử dụng MOBILE MONEY – VIETTEL MONEY