Văn bản tham khảo Văn bản tham khảo

Danh sách phần mềm cổng dịch vụ công, hệ thống thông tin một cửa điện tử thống nhất cho cấp bộ, cấp tỉnh đã được đánh giá đáp ứng bộ tiêu chí kỹ thuật
Quyết định Phân công nhiệm vụ Ban Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu
Quyết định kiện toàn Tiểu Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn ngành Thông tin và Truyền thông tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu.
Quyết định Thành lập Đoàn kiểm tra, giám sát công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu năm 2019
Quyết định thành lập Tổ kiểm tra tình hình thực hiện công tác cải cách hành chính tại Sở Thông tin và Truyền thông
Quyết định ban hành quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính của Sở Thông tin và Truyền thông
Ban hành Quy chế tiếp công dân Sở Thông tin và Truyền thông
Ngày 31/5/2019, Bộ Thông tin và Truyền thông đã có Quyết định số 829/QĐ-BTTTT ban hành Khung tham chiếu ICT phát triển đô thị thông minh (phiên bản 1.0)
Thông báo kết luận họp giao ban ngày 08/04/2019
Phê duyệt Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu năm 2019
Hiển thị 1 - 20 of 125 kết quả.
Số lượng hiển thị trên 1 trang 20
của 7