Văn Bản Quy Phạm Pháp Luật Văn Bản Quy Phạm Pháp Luật

VBPQ
Tìm kiếm Văn bản quy phạm pháp luật
Nhập số hiệu văn bản,tên văn bản hoặc từ khóa liên quan đến nội dung văn bản vào ô tìm kiếm dưới đây.
Chọn tìm kiếm nâng cao để có thêm công cụ.
Kết quả tìm kiếm thủ tục
# Số hiệu Tên văn bản Ngày ban hành
1 15/2020/QĐ-UBND Quyết định Ban hành Quy chế quản lý, vận hành và sử dụng mạng truyền số liệu chuyên dùng cấp II trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu 28/08/2020
2 04/2020/QĐ-UBND Quy chế tiếp nhận, xử lý, phát hành, quản lý và lưu trữ văn bản điện tử 13/04/2020
3 22/2018/QĐ-UBND Ban hành Quy chế đảm bảo an toàn thông tin trong hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin của các cơ quan nhà nước thuộc tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 09/08/2018
4 12/2018/QĐ-UBND Bãi bỏ Quyết định số 20/2008/QĐ-UBND ngày 16 tháng 4 năm 2008 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ban hành Quy định các khu vực cấp phép xây dựng đối với công trình thu, phát sóng thông tin di động loại 2 trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 26/04/2018
5 06/2018/QĐ-UBND Quyết định Ban hành quy định quản lý và phát triển cơ sở hạ tầng viễn thông trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 02/02/2018
6 06/2018/QĐ-UBND Ban hành Quy định quản lý và phát triển cơ sở hạ tầng viễn thông trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 02/02/2018
7 675/QĐ-UBND Quyết định công bố danh mục thủ tuc hành chính thực hiện tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết qua dịch vụ bưu chính công ích trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 23/03/2017
8 17/2016/QĐ-UBND Quy định sử dụng chung cột điện để treo cáp viễn thông và chỉnh trang làm gọn cáp viễn thông treo trên cột điện trên địa bàn Tỉnh 31/05/2016
9 17/2016/QĐ-UBND Quyết định ban hành sử dụng chung cột điện để treo cáp viễn thông và chỉnh trang làm gọn cáp viễn thông treo cột điện trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 31/05/2016
10 1519/QĐ-UBND Quyết định ban hành quy chế quản lý, vận hành, sử dụng Hệ thống Hội nghị truyền hình trực tuyến tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 06/10/2015
11 25/2014/QĐ-UBND Bãi bỏ một số nội dung của Quyết định số 25/2014/QĐ-UBND ngày 02/6/2014 của UBND Tỉnh về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ internet và trò chơi điện tử công cộng trên địa bàn Tỉnh 17/06/2014
12 2810/QĐ-UBND Quyết định giao định suất hưởng chế độ ưu đãi đối với công chức, viên chức làm công tác công nghệ thông tin, viễn thông tại các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp thuộc tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 13/12/2013
13 45/2013/QĐ-UBND Quyết định Ban hành Quy định chế độ hỗ trợ đối với cán bộ, công chức, viên chức làm công tác công nghệ thông tin, viễn thông trên địa bàn tỉnh 01/09/2013
14 1291/QĐ-UBND Quyết định số 1291/QĐ-UBND ngày 05/6/2013 của UBND tỉnh BR - VT về việc công bố bãi bỏ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND huyện trên địa bàn tỉnh BR-VT. 05/06/2013
15 49/QĐ-BCĐCNTT Quyết định số 49/QĐ-BCĐCNTT ngày 29/5/2013 của BCĐ CNTT tỉnh BR - VT về việc ban hành Quy chế họat động của Ban chỉ đạo công nghệ thông tin tỉnh BR-VT. 29/05/2013
16 827/SNV-CCHC Công văn số 827/SNV-CCHC ngày 28/5/2013 của Sở Nội vụ tỉnh BR - VT về việc góp ý dự thảo Bộ tiêu chí, tiêu chí thành phần xác định chỉ số cái cách hành chính đối với Sở, ngành, UBND cấp huyện, cấp xã. 28/05/2013
17 1229/QĐ-UBND Quyết định số 1229/QĐ-UBND ngày 28/5/2013 của UBND tỉnh BR - VT về việc ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Bộ tiêu chí xác định chỉ số cải cách hành chính tại Sở, ngành, UBND cấp huyện, UBND cấp xã tỉnh BR-VT. 28/05/2013
18 1154/QĐ-UBND Ban hành quy chế Quản lý, sử dụng hệ thống thư điện tử trong hoạt động của các cơ quan nhà nước tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 15/05/2013
19 1001/QĐ-UBND Quyết định về việc Ban hành quy chế Cổng thông tin điện tử tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 03/05/2013
20 11/2013/CT-UBND Tăng cường công tác quản lý tần số và thiết bị thu phát sóng vô tuyến điện trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 02/04/2013
Hiển thị 1 - 20 of 29 kết quả.
của 2