Văn Bản Quy Phạm Pháp Luật Văn Bản Quy Phạm Pháp Luật

VBPQ
Tìm kiếm Văn bản quy phạm pháp luật
Nhập số hiệu văn bản,tên văn bản hoặc từ khóa liên quan đến nội dung văn bản vào ô tìm kiếm dưới đây.
Chọn tìm kiếm nâng cao để có thêm công cụ.
Kết quả tìm kiếm thủ tục
# Số hiệu Tên văn bản Ngày ban hành
1 06/2018/QĐ-UBND Quyết định Ban hành quy định quản lý và phát triển cơ sở hạ tầng viễn thông trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 02/02/2018
2 675/QĐ-UBND Quyết định công bố danh mục thủ tuc hành chính thực hiện tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết qua dịch vụ bưu chính công ích trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 23/03/2017
3 17/2016/QĐ-UBND Quyết định ban hành sử dụng chung cột điện để treo cáp viễn thông và chỉnh trang làm gọn cáp viễn thông treo cột điện trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 31/05/2016
4 1519/QĐ-UBND Quyết định ban hành quy chế quản lý, vận hành, sử dụng Hệ thống Hội nghị truyền hình trực tuyến tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 06/10/2015
5 2810/QĐ-UBND Quyết định giao định suất hưởng chế độ ưu đãi đối với công chức, viên chức làm công tác công nghệ thông tin, viễn thông tại các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp thuộc tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 13/12/2013
6 45/2013/QĐ-UBND Quyết định Ban hành Quy định chế độ hỗ trợ đối với cán bộ, công chức, viên chức làm công tác công nghệ thông tin, viễn thông trên địa bàn tỉnh 01/09/2013
7 1291/QĐ-UBND Quyết định số 1291/QĐ-UBND ngày 05/6/2013 của UBND tỉnh BR - VT về việc công bố bãi bỏ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND huyện trên địa bàn tỉnh BR-VT. 05/06/2013
8 49/QĐ-BCĐCNTT Quyết định số 49/QĐ-BCĐCNTT ngày 29/5/2013 của BCĐ CNTT tỉnh BR - VT về việc ban hành Quy chế họat động của Ban chỉ đạo công nghệ thông tin tỉnh BR-VT. 29/05/2013
9 827/SNV-CCHC Công văn số 827/SNV-CCHC ngày 28/5/2013 của Sở Nội vụ tỉnh BR - VT về việc góp ý dự thảo Bộ tiêu chí, tiêu chí thành phần xác định chỉ số cái cách hành chính đối với Sở, ngành, UBND cấp huyện, cấp xã. 28/05/2013
10 1229/QĐ-UBND Quyết định số 1229/QĐ-UBND ngày 28/5/2013 của UBND tỉnh BR - VT về việc ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Bộ tiêu chí xác định chỉ số cải cách hành chính tại Sở, ngành, UBND cấp huyện, UBND cấp xã tỉnh BR-VT. 28/05/2013
11 1154/QĐ-UBND Ban hành quy chế Quản lý, sử dụng hệ thống thư điện tử trong hoạt động của các cơ quan nhà nước tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 15/05/2013
12 1001/QĐ-UBND Quyết định về việc Ban hành quy chế Cổng thông tin điện tử tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 03/05/2013
13 327/QĐ-UBND Ban hành hướng dẫn đảm bảo an toàn, an ninh thông tin trong hoạt động ứng dụng CNTT của các cơ quan nhà nước tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 31/01/2013
14 1842/QĐ-UBND Quyết định Ban hành quy chế vận hành, liên thông văn bản qua mạng tin học, giữa các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố thuộc tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 05/09/2012
15 238/QĐ-UBND Phê duyệt kế hoạch Ứng dụng CNTT trong hoạt động cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu giai đoạn 2011-2015 25/01/2011
Hiển thị 15 kết quả
của 1