Văn Bản Quy Phạm Pháp Luật Văn Bản Quy Phạm Pháp Luật

VBPQ
Tìm kiếm Văn bản quy phạm pháp luật
Nhập số hiệu văn bản,tên văn bản hoặc từ khóa liên quan đến nội dung văn bản vào ô tìm kiếm dưới đây.
Chọn tìm kiếm nâng cao để có thêm công cụ.
Kết quả tìm kiếm thủ tục
# Số hiệu Tên văn bản Ngày ban hành
1 06/2018/QĐ-UBND Quyết định Ban hành quy định quản lý và phát triển cơ sở hạ tầng viễn thông trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 02/02/2018
2 1421/QĐ-BTTTT Ban hành Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Thông tin và Truyền thông 31/08/2017
3 675/QĐ-UBND Quyết định công bố danh mục thủ tuc hành chính thực hiện tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết qua dịch vụ bưu chính công ích trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 23/03/2017
4 05/2017/QĐ-TTg Ban hành quy định về hệ thống phương án ứng cứu khẩn cấp bảo đảm an toàn thông tin mạng quốc gia 16/03/2017
5 02/2017/QĐ-TTg Sửa đổi, bổ sung Quy hoạch phổ tần số vô tuyến điện quốc gia ban hành kèm theo Quyết định số 71/2013/QĐ-TTg ngày 21 tháng 11 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ 17/01/2017
6 17/2016/QĐ-UBND Quyết định ban hành sử dụng chung cột điện để treo cáp viễn thông và chỉnh trang làm gọn cáp viễn thông treo cột điện trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 31/05/2016
7 18/2016/QĐ-TTg Quy định các trường hợp cho phép nhập khẩu hàng hóa thuộc Danh mục sản phẩm công nghệ thông tin đã qua sử dụng cấm nhập khẩu 06/05/2016
8 1519/QĐ-UBND Quyết định ban hành quy chế quản lý, vận hành, sử dụng Hệ thống Hội nghị truyền hình trực tuyến tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 06/10/2015
9 38/2014/QĐ-TTg Quy định về đấu giá, chuyển nhượng quyền sử dụng kho số viễn thông, tên miền Internet 01/07/2014
10 284/QĐ-TTg Quyết định về Ngày Sách Việt Nam 24/02/2014
11 11/2014/QĐ-TTg Quyết định về tổ chức và hoạt động của Quỹ Dịch vụ viễn thông công ích Việt Nam 27/01/2014
12 115/QĐ-TTg Quyết định về việc phê duyệt Quy hoạch xuất bản, in, phát hành xuất bản phẩm đến năm 2020, tầm nhìn năm 2030 16/01/2014
13 2810/QĐ-UBND Quyết định giao định suất hưởng chế độ ưu đãi đối với công chức, viên chức làm công tác công nghệ thông tin, viễn thông tại các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp thuộc tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 13/12/2013
14 45/2013/QĐ-UBND Quyết định Ban hành Quy định chế độ hỗ trợ đối với cán bộ, công chức, viên chức làm công tác công nghệ thông tin, viễn thông trên địa bàn tỉnh 01/09/2013
15 1378/QĐ-TTg Phê duyệt Quy hoạch mạng lưới đại diện của các cơ quan thông tấn, báo chí Việt Nam ở nước ngoài đến năm 2020 12/08/2013
16 1378/QĐ-TTg Phê duyệt Quy hoạch mạng lưới đại diện của các cơ quan thông tấn, báo chí Việt Nam ở nước ngoài đến năm 2020 12/08/2013
17 1291/QĐ-UBND Quyết định số 1291/QĐ-UBND ngày 05/6/2013 của UBND tỉnh BR - VT về việc công bố bãi bỏ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND huyện trên địa bàn tỉnh BR-VT. 05/06/2013
18 620/QĐ-BTTTT Về việc phê duyệt danh sách đơn vị hành chính cấp xã thuộc phạm vi địa bàn Chương trình mục tiêu quốc gia đưa thông tin về cơ sở, miền núi, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo giai đoạn 2012 - 2015 31/05/2013
19 49/QĐ-BCĐCNTT Quyết định số 49/QĐ-BCĐCNTT ngày 29/5/2013 của BCĐ CNTT tỉnh BR - VT về việc ban hành Quy chế họat động của Ban chỉ đạo công nghệ thông tin tỉnh BR-VT. 29/05/2013
20 1229/QĐ-UBND Quyết định số 1229/QĐ-UBND ngày 28/5/2013 của UBND tỉnh BR - VT về việc ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Bộ tiêu chí xác định chỉ số cải cách hành chính tại Sở, ngành, UBND cấp huyện, UBND cấp xã tỉnh BR-VT. 28/05/2013
Hiển thị 1 - 20 of 31 kết quả.
của 2