Văn Bản Quy Phạm Pháp Luật Văn Bản Quy Phạm Pháp Luật

VBPQ
Tìm kiếm Văn bản quy phạm pháp luật
Nhập số hiệu văn bản,tên văn bản hoặc từ khóa liên quan đến nội dung văn bản vào ô tìm kiếm dưới đây.
Chọn tìm kiếm nâng cao để có thêm công cụ.
Kết quả tìm kiếm thủ tục
# Số hiệu Tên văn bản Ngày ban hành
21 08/2016/TT-BTTTT Hướng dẫn thực hiện Chương trình cung cấp dịch vụ viễn thông công ích đến năm 2020 30/03/2016
22 07/2016/TT-BTTTT Ban hành “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về pin lithium cho thiết bị cầm tay” 17/03/2016
23 05/2016/TT-BTTTT Quy định về quản lý và sử dụng mã sổ sách tiêu chuẩn quốc tế 01/03/2016
24 04/2016/TT-BTTTT Quy định mức giá cước tối đa của dịch vụ công ích trong hoạt động phát hành báo chí 05/02/2016
25 02/2016/TT-BTTTT Quy định kiểm tra tần số vô tuyến điện 01/02/2016
26 03/2016/TT-BTTTT Quy định về tiếp công dân, xử lý và giải quyết đơn khiếu nại, đơn tố cáo, đơn kiến nghị, phản ánh của Bộ Thông tin và Truyền thông 01/02/2016
27 31/2015/TT-BTTTT Thông tư Hướng dẫn một số điều của Nghị định 187/2013/NĐ-CP ngày 20/11/2013 của Chính phủ đối với hoạt động xuất, nhập khẩu sản phẩm Công nghệ thông tin đã qua sử dụng 29/10/2015
28 22/2015/TT-BTTTT Ban hành “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thiết bị đầu cuối thông tin di động GSM” 17/08/2015
29 18/2015/TTLT-BTTTT-BTC Thông tư liên tịch Hướng dẫn xử lý bưu gửi không có người nhận 17/07/2015
30 11/2015/TT-BTTTT Thông tư quy định chuẩn kỹ năng nhân lực công nghệ thông tin chuyên nghiệp 26/05/2015
31 12/2015/TT-BTTTT Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về phổ tần số và bức xạ vô tuyến điện áp dụng cho các thiết bị thu phát vô tuyến điện 05/05/2015
32 09/2015/TT-BTTTT Thông tư quy định về quản lý, tổ chức hoạt động ủng hộ qua Cổng thông tin điện tử nhân đạo quốc gia 24/04/2015
33 06/2015/TT-BTTTT Thông tư Quy định Danh mục tiêu chuẩn bắt buộc áp dụng về chữ ký số và dịch vụ chứng thực chữ ký số 31/03/2015
34 05/2015/TT-BTTTT Thông tư Quy định chi tiết và hướng dẫn thủ tục cấp giấy phép sử dụng tần số vô tuyến điện; cho thuê, cho mượn thiết bị vô tuyến điện; sử dụng chung tần số vô tuyến điện 31/03/2015
35 03/2015/TT-BTTTT Thông tư Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều, khoản của Nghị định số 60/2014/NĐ-CP ngày 19/6/2014 của Chính phủ quy định về hoạt động in 31/03/2015
36 04/2015/TT-BTTTT Thông tư Quy định triển khai hệ thống thông tin di động IMT trên các băng tần 824-835 MHz, 869-915 MHz, 925-960 MHz, 1710-1785 MHz và 1805-1880 MHz 31/03/2015
37 08/2015/TT-BTTTT Thông tư Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tín hiệu truyền hình cáp tương tự tại điểm kết nối thuê bao. 31/03/2015
38 07/2015/TT-BTTTT Thông tư quy định về kết nối viễn thông 31/03/2015
39 08/2015/TT-BTTTT Thông tư Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tín hiệu truyền hình cáp tương tự tại điểm kết nối thuê bao. 25/03/2015
40 07/2015/TT-BTTTT Thông tư quy định về kết nối viễn thông 24/03/2015
Hiển thị 21 - 40 of 113 kết quả.
của 6