Văn Bản Quy Phạm Pháp Luật Văn Bản Quy Phạm Pháp Luật

VBPQ
Tìm kiếm Văn bản quy phạm pháp luật
Nhập số hiệu văn bản,tên văn bản hoặc từ khóa liên quan đến nội dung văn bản vào ô tìm kiếm dưới đây.
Chọn tìm kiếm nâng cao để có thêm công cụ.
Kết quả tìm kiếm thủ tục
# Số hiệu Tên văn bản Ngày ban hành
21 45/2013/QĐ-UBND Quyết định Ban hành Quy định chế độ hỗ trợ đối với cán bộ, công chức, viên chức làm công tác công nghệ thông tin, viễn thông trên địa bàn tỉnh 01/09/2013
22 1378/QĐ-TTg Phê duyệt Quy hoạch mạng lưới đại diện của các cơ quan thông tấn, báo chí Việt Nam ở nước ngoài đến năm 2020 12/08/2013
23 1378/QĐ-TTg Phê duyệt Quy hoạch mạng lưới đại diện của các cơ quan thông tấn, báo chí Việt Nam ở nước ngoài đến năm 2020 12/08/2013
24 1291/QĐ-UBND Quyết định số 1291/QĐ-UBND ngày 05/6/2013 của UBND tỉnh BR - VT về việc công bố bãi bỏ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND huyện trên địa bàn tỉnh BR-VT. 05/06/2013
25 620/QĐ-BTTTT Về việc phê duyệt danh sách đơn vị hành chính cấp xã thuộc phạm vi địa bàn Chương trình mục tiêu quốc gia đưa thông tin về cơ sở, miền núi, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo giai đoạn 2012 - 2015 31/05/2013
26 49/QĐ-BCĐCNTT Quyết định số 49/QĐ-BCĐCNTT ngày 29/5/2013 của BCĐ CNTT tỉnh BR - VT về việc ban hành Quy chế họat động của Ban chỉ đạo công nghệ thông tin tỉnh BR-VT. 29/05/2013
27 1229/QĐ-UBND Quyết định số 1229/QĐ-UBND ngày 28/5/2013 của UBND tỉnh BR - VT về việc ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Bộ tiêu chí xác định chỉ số cải cách hành chính tại Sở, ngành, UBND cấp huyện, UBND cấp xã tỉnh BR-VT. 28/05/2013
28 891/QĐ-UBND Quyết định số 891/QĐ-UBND ngày 17/4/2013 của UBND tỉnh BR - VT về việc phê duyệt lộ trình cung cấp dịch vụ công trực tuyến của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu giai đoạn 2013 - 2015. 22/05/2013
29 1154/QĐ-UBND Ban hành quy chế Quản lý, sử dụng hệ thống thư điện tử trong hoạt động của các cơ quan nhà nước tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 15/05/2013
30 25/2013/QĐ-TTg Ban hành Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí 04/05/2013
31 25/2013/QĐ-TTg Ban hành Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí 04/05/2013
32 1001/QĐ-UBND Quyết định về việc Ban hành quy chế Cổng thông tin điện tử tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 03/05/2013
33 327/QĐ-UBND Ban hành hướng dẫn đảm bảo an toàn, an ninh thông tin trong hoạt động ứng dụng CNTT của các cơ quan nhà nước tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 31/01/2013
34 1746/QĐ-TTg Chuyển quyền đại diện chủ sở hữu nhà nước tại Tổng công ty Bưu chính Việt Nam từ Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam về Bộ Thông tin và Truyền thông. 16/11/2012
35 1671/QĐ-TTg Sửa đổi, bổ sung Quyết định 2451/QĐ-TTg ngày 27/12/2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc Phê duyệt Đề án số hóa truyền dẫn, phát dóng truyền hình mặt đất đến năm 2020 08/11/2012
36 1842/QĐ-UBND Quyết định Ban hành quy chế vận hành, liên thông văn bản qua mạng tin học, giữa các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố thuộc tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 05/09/2012
37 20/2011/QĐ-TTg Ban hành Quy chế quản lý hoạt động truyền hình trả tiền 24/03/2011
38 238/QĐ-UBND Phê duyệt kế hoạch Ứng dụng CNTT trong hoạt động cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu giai đoạn 2011-2015 25/01/2011
39 20/2009/QĐ-UBND Phê duyệt quy hoạch phát triển bưu chính, viễn thông tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đến năm 2020 23/03/2009
40 34/2008/QĐ-UBND Quy định về tổ chức quản lí và sử dụng mạng thông tin vô tuyến điện để phục vụ công tác chỉ huy, điều hành phòng, chống lụt, bão và tìm kiếm cứu nạn trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 11/06/2008
Hiển thị 21 - 40 of 41 kết quả.
của 3