Tin nổi bật Tin nổi bật

Văn bản mới Văn bản mới

 

Thống Kê Truy Cập Thống Kê Truy Cập

Tổng số lượt truy cập: 1294004
Số người đang truy cập: 3

TIN BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG TIN BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG

Kết quả triển khai Đề án số hóa truyền dẫn, phát sóng truyền hình mặt đất... 24/10/2017 13:00
Căn cứ Quyết định số 2451/QĐ-TTg ngày 27/12/2011 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án số hóa truyền dẫn, phát sóng truyền hình mặt đất đến năm 2020.

THÔNG TIN TỔNG HỢP BÁO CHÍ - TẠP CHÍ THÔNG TIN TỔNG HỢP BÁO CHÍ - TẠP CHÍ

Diễn tập điều phối ứng cứu sự cố máy tính lần đầu tiên ở quy mô quốc gia 16/10/2013 14:00
(Mic.gov.vn) - Sáng ngày 15/10/2013, Trung tâm ứng cứu khẩn cấp sự cố máy tính Việt Nam (VNCERT) đã tổ chức diễn tập quốc gia về điều phối ứng cứu sự cố máy tính lần đầu tiên với sự tham gia của nhiều bộ, ngành, các Sở Thông tin và Truyền thông trên toàn quốc và các nhà cung cấp dịch vụ Internet (VNPT, Viettel, NetNam).

TIN CÔNG NGHỆ THÔNG TIN & TRUYỀN THÔNG TIN CÔNG NGHỆ THÔNG TIN & TRUYỀN THÔNG

Phú Quốc hoàn thành giai đoạn 1 Đề án xây dựng Đô thị thông minh 01/11/2017 08:00
Ngày 27/10 tại Huyện đảo Phú Quốc, UBND tỉnh Kiên Giang và Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT) đã chính thức công bố hoàn thành giai đoạn 1 Đề án xây dựng thành phố thông minh (smart city) Phú Quốc