Thông tin - Báo chí xuất bản Thông tin - Báo chí xuất bản

Bưu chính viễn thông Bưu chính viễn thông

Hội nghị tổng kết thực hiện Kế hoạch liên ngành số... (03.03.2020)
Căn cứ Kế hoạch số 03/KH-STTTT ngày 15/01/2020 Sở Thông tin và Truyền thông về...

Thanh Tra Thanh Tra

Tạm dừng cấp phép trang thông tin điện tử tổng hợp với nhóm các... (05.11.2019)
(Mic.gov.vn) - “Từ ngày 01 tháng 11 năm 2019, tạm dừng cấp giấy phép thiết lập...

Đảng - Đoàn thể Đảng - Đoàn thể

SINH HOẠT CHUYÊN ĐỀ QUÝ I/2020 (24.03.2020)
Thực hiện Kế hoạch số 84-KH/CB-STTTT ngày 07/2/2020 của Chi bộ Sở Thông tin và...

THÔNG TIN TUYÊN TRUYỀN THÔNG TIN TUYÊN TRUYỀN

Văn bản mới Văn bản mới

 • 3/2020/TT-BTTTT (24.02.2020)
  Ban hành Thông tư quy định về lập đề cương và dự toán chi tiết đối với...
 • 4/2020/TT-BTTTT (24.02.2020)
  Ban hành Thông tư quy định về lập và quản lý chi phí dự án đầu tư ứng...
 • 15/2020/NĐ-CP (03.02.2020)
  Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn...
 • 6/2019/TT-BTTTT (19.07.2019)
  Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 24/2015/TT-BTTTT ngày 18...
 • 04/TT-BTTTT (05.07.2019)
  Thông tư số 04/2019/TT-BTTTT ngày 05/7/2019 của Bộ Thông tin và Truyền...

Video Tư liệu Video Tư liệu

Thống Kê Truy Cập Thống Kê Truy Cập

Tổng số lượt truy cập: 3488983
Số người đang truy cập: 6

Dịch vụ công trực tuyến Sở TT&TT

 

Mail công vụ 

Chung tay cải cách Thủ tục hành chính

 

Thống kê - Tra cứu Giải quyết hồ sơ

Hỏi đáp trực tuyến

 

Số hóa truyền dẫn phát sóng truyền hình mặt đất

Thông tin Dự án Đấu thầu - Mua sắm công

 

Kế hoạch - Quy hoạch - Phát tiển

Phổ biến pháp luật

 

Cổng thông tin điện tử Pháp điển