Tin Tức-Sự Kiện Tin Tức-Sự Kiện

Ngày 17/4/2019, trong khuôn khổ sự kiện Vietnam Security Summit 2019, Bộ TT&TT đã công bố Xếp hạng an toàn thông tin (ATTT) mạng của các cơ quan, tổ chức nhà nước năm 2018. Kết quả xếp hạng năm 2018 do Cục ATTT (Bộ TT&TT) và Hiệp hội ATTT Việt Nam (VNISA) phối hợp thực hiện.
Ngày 5/4/2019, Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức lớp tập huấn nghiệp vụ xuất bản, in và phát hành cho 100 học viên là công chức quản lý cấp huyện và doanh nghiệp trên địa bản tỉnh.
Ngày 3/4/2019, Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức lớp tập huấn nghiệp vụ thông tin cơ sở và báo chí cho 150 học viên, là lãnh đạo và cán bộ quản lý lĩnh vực thông tin cơ sở, Cán bộ đài truyền thanh cấp xã, phường, thị trấn, trên địa bàn tỉnh.
Nhằm tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền sâu rộng, hiệu quả về quản lý, phát triển trạm BTS trên các phương tiện thông tin đại chúng, trong đó có nội dung sóng điện từ của trạm BTS và sức khỏe con người
Ngày 29/11/2018 Chính phủ ban hành Nghị định số 160/2018/NĐ-CP về quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật phòng, chống thiên tai. Nghị định này quy định trách nhiệm thông tin, tuyên truyền, tần suất, thời lượng phát tin, trang thiết bị phục vụ hoạt động chỉ đạo, chỉ huy ứng phó thiên tai
Ngày 20/3/2019, UBND tỉnh BR-VT đã ban hành Quyết định số 636/QĐ-UBND phê duyệt Kiến trúc Chính quyền điện tử tỉnh BR-VT, phiên bản 1.0.
Thực hiện Quyết định số 3797/QĐ-UBND ngày 28/12/2018 của UBND Tỉnh về việc ban hành kế hoạch cải cách hành chính nhà nước năm 2019 của tỉnh BR-VT, trong đó giao Sở Thông tin và Truyền thông, Văn phòng UBND Tỉnh chủ trì xây dựng và triển khai thí điểm phần mềm ISO điện tử cho các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh.
Trong quá trình thực hiện Đề án Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư không xây dựng hạ tầng mới. Các bộ, ngành, địa phương đã có hạ tầng cần tạo sự tương thích với hạ tầng của Bộ Công an để tích hợp thông tin, sử dụng hiệu quả, chống lãng phí.
Dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư 24/2015/TT-BTTTT về quản lý, sử dụng tài nguyên Internet đề xuất bổ sung 6 nội dung quy định mới, trong đó có quy định về đăng ký sử dụng các tên miền liên quan đến báo chí, tin tức hoặc để thiết lập trang thông tin điện tử.
Trước kế hoạch phát triển công nghệ mới 5G, Internet of Thing (IoT), chính phủ điện tử và thành phố thông minh bền vững trong cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, việc chuyển đổi sang sử dụng địa chỉ Internet thế hệ mới – IPv6 là thiết yếu bởi IPv6 là công nghệ tối ưu cho cơ sở hạ tầng đám mây (cloud), IoT và 5G.
Hiển thị 11 - 20 of 281 kết quả.
Số lượng hiển thị trên 1 trang 10
của 29

Văn bản mới Văn bản mới

 • 01/2019/TT-BTTTT (05.03.2019)
  Quy định tiêu chuẩn chức danh Giám đốc và Phó Giám đốc Sở Thông tin và...
 • 06/2018/QĐ-UBND (02.02.2018)
  Quyết định Ban hành quy định quản lý và phát triển cơ sở hạ tầng viễn...
 • 31/2017/TT-BTTTT (15.11.2017)
  QUY ĐỊNH HOẠT ĐỘNG GIÁM SÁT AN TOÀN HỆ THỐNG THÔNG TIN
 • 20/2017/TT-BTTTT (12.09.2017)
  Quy định về điều phối, ứng cứu sự cố an toàn thông tin mạng...
 • 1421/QĐ-BTTTT (31.08.2017)
  Ban hành Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ...

Video Tư liệu Video Tư liệu

Thống Kê Truy Cập Thống Kê Truy Cập

Tổng số lượt truy cập: 1928963
Số người đang truy cập: 22

Dịch vụ công trực tuyến Sở TT&TT

 

Mail công vụ 

Chung tay cải cách Thủ tục hành chính

 

Thống kê - Tra cứu Giải quyết hồ sơ

Hỏi đáp trực tuyến

 

Số hóa truyền dẫn phát sóng truyền hình mặt đất

Thông tin Dự án Đấu thầu - Mua sắm công

 

Kế hoạch - Quy hoạch - Phát tiển

Phổ biến pháp luật