Tin Tức-Sự Kiện Tin Tức-Sự Kiện

Chấn chỉnh việc treo cáp viễn thông trên cột điện chưa đáp ứng các quy định của pháp luật về lắp đặt mạng cáp ngoại vi viễn thông của các doanh nghiệp viễn thông, truyền hình cáp
Thực hiện Quyết định số 829/QĐ-BTTTT ngày 31/5/2019 của Bộ Thông tin và Truyền thông về ban hành Khung tham chiếu ICT phát triển Đô thị thông minh (phiên bản 1.0); Quyết định số 636/QĐ-UBND ngày 20/3/2019 của UBND Tỉnh về phê duyệt Kiến trúc Chính quyền điện tử tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, phiên bản 1.0; Công văn số 5943/UBND-VP ngày 19/6/2019 của UBND Tỉnh về việc triển khai Quyết định số 829/QĐ-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông.
Thực hiện kế hoạch tại Quyết định số 214/QĐ-UBND ngày 28 tháng 01 năm 2019 của Chủ tịch UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu về phê duyệt kế hoạch Bảo đảm an toàn thông tin mạng tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu năm 2019. Ngày 08 tháng 8 năm 2019, Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức Hội thảo An toàn thông tin mạng với chuyên đề: “Đảm bảo an toàn các Hệ thống thông tin phục vụ phát triển chính quyền điện tử tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu”.
Thực hiện Công văn số 103/BCĐ-VP ngày 25/7/2019 của Ban Chỉ đạo xây dựng Chính quyền điện tử tỉnh về việc dự thảo Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo xây dựng Chính quyền tử và thành lập Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo, trong đó giao Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, lấy ý kiến góp ý của các cơ quan, đơn vị có thành viên dự kiến tham gia Tổ giúp việc, thống nhất phân định chức năng, nhiệm vụ của Tổ giúp việc và Cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo xây dựng Chính quyền điện tử theo đúng quy định.
Tăng cường kiểm tra, xử lý các doanh nghiệp viễn thông và truyền hình cáp chưa chấp hành các quy định của pháp luật về lắp đặt mạng cáp ngoại vi viễn thông trên địa bàn Tỉnh
Hội nghị Sơ kết 10 năm triển khai Kế hoạch phối hợp liên ngành số 157/KHLN/TTTT CA-QS ngày 02/6/2008 về thực hiện Chỉ thị số 08/2008/CT-UBND ngày 08/3/2008 của UBND Tỉnh tăng cường công tác đảm bảo an toàn, an ninh trong cung cấp và sử dụng các dịch vụ bưu chính, viễn thông, internet trên địa bàn Tỉnh
Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu làm việc với Ban Công tác thúc đẩy IPv6 quốc gia về triển khai IPv6 trong mạng lưới, ứng dụng CNTT của các cơ quan nhà nước tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu
Thực hiện Chương trình phối hợp số 613/CTr-BTTTT-BTLBP, ngày 08/3/2011 giữa Bộ Thông tin và Truyền thông và Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng trong công tác thông tin, truyền thông và thông tin đối ngoại tại khu vực biên giới biển, đảo, giai đoạn 2011 – 2020, Chương trình phối hợp trong công tác thông tin, truyền thông và thông tin đối ngoại khu vực biên giới của 3 tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, tỉnh Trà Vinh và tỉnh Kiên Giang, ngày 6-8, Ban Chỉ đạo chương trình phối hợp trong công tác thông tin, truyền thông, thông tin đối ngoại khu vực biên giới biển, đảo tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, đã tổ chức Hội nghị sơ kết công tác phối hợp tuyên truyền biển, đảo năm 2019, tại Bộ Chỉ huy BĐBP Bà Rịa - Vũng Tàu.
Ngày 12/7/2019, tại thị trấn Côn Đảo (huyện Côn Đảo, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu), Cục Thông tin cơ sở (Bộ TT&TT) phối hợp với Sở TT&TT tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu và UBND huyện Côn Đảo tổ chức Hội nghị tập huấn và cung cấp thông tin, tuyên truyền về biển, đảo.
Nhằm đánh giá tình hình triển khai, thực hiện công tác PCTT&TKCN tại các doanh nghiệp bưu chính, viễn thông, truyền hình cáp; làm cơ sở để các doanh nghiệp tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác PCTT&TKCN góp phần phát triển kinh tế, xã hội, an ninh, quốc phòng. Sở Thông tin và Truyền thông ban hành Kế hoạch số 27/KH-STTTT ngày 08/5/2019 về kiểm tra công tác PCTT&TKCN trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu năm 2019 và Quyết định số 37/QĐ-STTTT ngày 17/5/2019 về thành lập Đoàn kiểm tra, giám sát công tác PCTT&TKCN trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu năm 2019
Hiển thị 11 - 20 of 302 kết quả.
Số lượng hiển thị trên 1 trang 10
của 31

Văn bản mới Văn bản mới

 • 6/2019/TT-BTTTT (19.07.2019)
  Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 24/2015/TT-BTTTT ngày 18...
 • 04/TT-BTTTT (05.07.2019)
  Thông tư số 04/2019/TT-BTTTT ngày 05/7/2019 của Bộ Thông tin và Truyền...
 • 01/2019/TT-BTTTT (05.03.2019)
  Quy định tiêu chuẩn chức danh Giám đốc và Phó Giám đốc Sở Thông tin và...
 • 06/2018/QĐ-UBND (02.02.2018)
  Quyết định Ban hành quy định quản lý và phát triển cơ sở hạ tầng viễn...
 • 31/2017/TT-BTTTT (15.11.2017)
  QUY ĐỊNH HOẠT ĐỘNG GIÁM SÁT AN TOÀN HỆ THỐNG THÔNG TIN

Video Tư liệu Video Tư liệu

Thống Kê Truy Cập Thống Kê Truy Cập

Tổng số lượt truy cập: 2631933
Số người đang truy cập: 30

Dịch vụ công trực tuyến Sở TT&TT

 

Mail công vụ 

Chung tay cải cách Thủ tục hành chính

 

Thống kê - Tra cứu Giải quyết hồ sơ

Hỏi đáp trực tuyến

 

Số hóa truyền dẫn phát sóng truyền hình mặt đất

Thông tin Dự án Đấu thầu - Mua sắm công

 

Kế hoạch - Quy hoạch - Phát tiển

Phổ biến pháp luật