Thanh tra Thanh tra

Thanh tra
Ngày 24/4/2017, Chính phủ ban hành Nghị định số 49/2017/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung Điều 15 của Nghị định số 25/2011/NĐ-CP ngày 6/4/2011 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Viễn thông và Điều 30 của Nghị định số 174/2013/NĐ-CP ngày 13/11/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, công nghệ thông tin và tần số vô tuyến điện.
Từ ngày 24/11 đến ngày 27/11/2014 Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu tiếp tục phối hợp với Phòng An ninh kinh tế Công An tỉnh và Trung tâm tần số khu vực II đã kiểm tra xử lý các điểm gây can nhiễu cho mạng 3G trên địa bàn tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu.
Thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp với Phòng Báo chí – Xuất bản và PA83 Công an tỉnh tiến hành kiểm tra các cơ sở phát hành sách trên địa bàn tỉnh...
Thời gian qua, trên phạm vị cả nước nói chung và địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu nói riêng, dịch vụ mạng 3G tại một số khu vực thường xảy ra tình trạng bị can nhiễu. Nhằm kịp thời khắc phục tình trạng này và để bảo đảm quyền lợi cho khách hàng sử dụng dịch vụ, từ ngày 25 – 27/8/2014 Sở Thông tin và Truyền thông đã phối hợp với Trung tâm Tần số Vô tuyến điện Khu vực II ...
Từ ngày 18 đến 21 tháng 8 năm 2014 tại Thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên. Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức Hội Nghị Tổng kết 5 năm(2009-2014) công tác phòng, chống in lậu và Tập huấn nghiệp vụ phòng, chống in lậu.
Hiển thị 1 - 5 of 6 kết quả.
Số lượng hiển thị trên 1 trang 5
của 2

THÔNG TIN THỜI TIẾT THÔNG TIN THỜI TIẾT